juli 2022

Zomer 2022

‘Als jullie een huis binnengaan zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”. Als er iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.’ (Lucas 10:5,6) Die zeventig (of twee en zeventig) uitgezondenen, ik zie ze gaan, toen en  nu. En als je ergens

Zomer 2022 Lees verder »

Verslag bijeenkomsten ‘Broodje met het moderamen’

In de maanden mei en juni hebben we als Breed Moderamen van de classis in zes bijeenkomsten gekoppeld aan de werkgemeenschappen alle voorgangers uitgenodigd voor een gesprek. We hebben dat ‘Broodje met ….’ genoemd: een lunchbijeenkomst zodat het voorgangers zo weinig mogelijk tijd zou kosten – en eten moeten we allemaal. Alle data zijn gecommuniceerd,

Verslag bijeenkomsten ‘Broodje met het moderamen’ Lees verder »

Kerkelijk werkers Groningen-Drenthe: Geroepen en gezonden

Een brief van de kerkelijk werkers in Groningen in Drenthe aan de Synode van de PKN: bespreking van het rapport ‘Geroepen en gezonden’ Geachte leden van de synode, Als kerkelijk werkers uit de Classis Groningen-Drenthe hebben we met interesse het rapport ‘Geroepen en gezonden’ gelezen. Op een tweetal studieochtenden hebben we hierover met elkaar van

Kerkelijk werkers Groningen-Drenthe: Geroepen en gezonden Lees verder »

Scroll naar boven