Verslag van werkbezoek aan de classis, 3 juni j.l.

Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, bracht samen met een vertegenwoordiger van het moderamen van de synode een werkbezoek aan de classis Groningen-Drenthe. De dag was georganiseerd door classispredikant Jan Hommes en werd mede bijgewoond door het breed moderamen van de classis.

Verslag van werkbezoek aan de classis, 3 juni j.l. Lees verder »