Klem in de bijstand

Dit keer een link naar een onthutsend rapport over hoe mensen klem raken in de bijstand.

Het schetst duidelijk hoe mensen niet geholpen worden, maar juist het tegenovergestelde gebeurt. Mooi hoe de Wiardi Beckman Stichting opkomt om recht te doen aan mensen die in de bijstand en/of in een uitkeringssituatie zitten. Tijdens de (inmiddels tien) workshops ‘Armoede, waar hebben we het over?’ kwam herhaaldelijk naar voren hoe ook mensen met schulden vaak onheus bejegend worden. Vaak vanuit een ongelijkwaardige relatie, niet zelden met wantrouwen.

Hoe staan wij als kerk eigenlijk op tegen dit soort toestanden? Hoe kun je als kerk onrecht bestrijden en gerechtigheid doen? Vaak lijkt dat zo groots en ver weg. Daarom ga ik ontdekken of we de schrijver van dit artikel kunnen uitnodigen in Stadskanaal. Om ook verschillende organisaties, politieke plaatselijke leiders en ervaringsdeskundigen uit te nodigen die hier samen verandering in aan kunnen brengen. In de laatste workshop die ik gaf, stond de voorzitter van de voedselbank op en zei: “Dit kunnen wij toch niet langer accepteren? Laten we hier tegen opstaan.” Hij wordt mijn bondgenoot, net als de armoedebeleidsmedewerker van de gemeente die ook ‘aan ging’ op dit thema. Wordt vervolgd.

Om de week schrijf ik een pareltje uit mijn werk: Een tip, ervaring, persoonlijk verhaal, gedicht of iets anders. Ter inspiratie voor jou als diaken/christen om je in te zetten voor mensen die in armoede leven.

Christiaan Dekker, diaconaal consulent

Scroll naar boven