De ringen

Wat is een ring?

Plaatselijke gemeenten in een bepaalde regio hebben verantwoordelijkheid voor elkaar. Daarom zijn er de ringen: in de Classis Groningen-Drenthe elf in totaal. Gemeenten binnen een ring bevorderen het kerkelijk gesprek: over geloof, toekomst, taak en roeping. In sommige ringen komen de ambtsdragers regelmatig bij elkaar. Elke ring heeft een of meerdere werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers. De Waalse gemeenten hebben een bijzondere ring: de Réunion Wallonne.

Vind uw ring

Wilt u weten welke gemeenten allemaal bij uw ring horen? Zoek uw ring op de kaart hiernaast en maak kennis met uw buren!

4-5 Wie en wat is de classis2 - Classis
Scroll naar boven