Project werkgevers: beeld bijstellen

Hoe kijk je naar werkgevers? Vooral zakelijk? Zij zorgen voor werk en dus inkomen. De werknemer levert productie of diensten zodat de werkgever winst kan maken. Ja, dat is één kant van het verhaal. Zou jij, als je werknemer bent, naar een werkgever toestappen als je geldzorgen had? Voor de meeste mensen is dat geen logische (eerste) stap.

Toch blijkt dat werkgevers in (Oost-)Groningen heel erg bereid zijn om ‘een extra mijl’ te lopen met en voor hun werknemer. Voorbeelden: Een werkgever regelde een extra rekeningnummer voor zijn werknemer zodat hij een ‘vaste-lastenrekening’ had en een rekening met een vrij besteedbaar bedrag. Het loon werd in twee delen gestort. Werkgevers die bellen met incassobureaus en afspraken met hen maken, werkgevers die administratieve zaken regelen, soms met de gemeente bellen voor bepaalde regelingen.

Ik voer samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord momenteel gesprekken met werkgevers over werknemers met geldzorgen. Dat doen we onder de noemer ‘Door geldzorgen geraakt’. (Je kunt onder deze noemer hier artikelen over deze gesprekken lezen.) Dit is een project waarbij we werkgevers willen helpen om hun werknemers met geldzorgen een stap verder te helpen. Positief opvallend is hoe ik mijn eigen beeld van de ‘zakelijke’ werkgever moest bijstellen naar de sociaal en maatschappelijk betrokken werkgever. Niet alleen omdat hij of zij daar een zakelijk belang bij heeft. Ook omdat hij of zij van mens tot mens iets extra’s voor de ander wil doen. Mooie vorm van naastenliefde.

Om de week schrijf ik een pareltje uit mijn werk: Een tip, ervaring, persoonlijk verhaal, gedicht of iets anders. Ter inspiratie voor jou als diaken/christen om je in te zetten voor mensen die in armoede leven.

Christiaan Dekker, diaconaal consulent

Scroll naar boven