voorganger

Classispredikant

Ds. Jan Hommes is classispredikant van Groningen-Drenthe tot eind 2023. Hij is het verbindende gezicht van de PKN in de twee provincies en mag de gemeenten inspireren en in gesprek brengen. Tijdens zijn kerkelijke loopbaan is Jan Hommes al predikant geweest van verschillende gemeenten in Groningen – hij weet dus precies wat gemeenten allemaal op hun bordje krijgen maar ook hoe gevarieerd het kerkelijk leven in het noorden is. Hij vindt het belangrijk om midden in de samenleving te staan.

Per 1 januari 2024 wordt ds. Jan Hommes opgevolgd door ds. Ellen Peersmann.

“Open en gastvrij zijn heeft niets te maken met de omstandigheden, maar alles met de kern van het evangelie” – Jan Hommes

Een classispredikant probeert alle gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers eens in de vier jaar te bezoeken. Hij of zij adviseert plaatselijke predikanten en helpt als er problemen ontstaan binnen een gemeente. De classispredikant bemoedigt, brengt gemeenteleden en kerkenraden samen en herinnert de gemeenten aan het wezen van de kerk: het evangelie, de gemeenschap, het diaconaat en de roeping/zending van de kerk.

Scroll naar boven