Een parel uit de ring Winsum: Kovvie, kouk & keuveln

Op 16 mei is er weer een Classis Dichterbij: de classisvergadering op tour langs de ringen! Ditmaal zijn we te gast in de ring Winsum. U bent van harte welkom: afgevaardigden, ambtsdragers en gemeenteleden. Kijk hier voor de agenda, locatie, tijd en streamlink.

De ring Winsum bepaalt mede de agenda voor 16 mei. Daarom staan we speciaal stil bij de parels uit de ring: dat wat ons hoop geeft, dat waar we enthousiast van worden. PG Warffum-Breede-Usquert heeft alvast een goed voorbeeld, vertelt scriba Hiltsje Dubois-Andringa: Kovvie, Kouk & Keuveln.

“Het is een tweewekelijks initiatief dat drie jaar geleden is gestart en uitgegroeid is tot een vorm van groepspastoraat dat verrassend goed past in deze tijd. Men komt bij elkaar aan huis van één van de gespreksbegeleiders. Meestal betreft het 10-12 personen. Deels zijn het vaste deelnemers, maar ook komen er soms nieuwe deelnemers bij die geen lid van de gemeente zijn maar het wel heel gezellig vinden. Er is geen sprake van een thema vooraf, er is altijd wel gespreksstof. Onze predikant is hier ook altijd bij aanwezig. Gezien de vrij constante deelname aan deze activiteit is dit voorlopig wel een blijvertje in het aanbod aan de gemeente.

“We hadden, door te weinig animo en fris bloed, geen gespreksgroepen meer. De groothuisbezoeken liepen terug. Toch was er de behoefte aan ontmoeting zoals die zichtbaar was tijdens de koffie na de kerkdienst. Het individuele huisbezoek is sterk teruggelopen, zeker wat betreft de taakopvatting van de wijkouderling en de behoefte van gemeenteleden.

“Iemand uit de kerkenraad kende dit initiatief vanuit Uithuizermeeden: haar moeder deed daar mee aan een soortgelijk initiatief. Wij hebben dit toen ook ingevoerd, onder de naam Kovvie, Kouk en Keuveln. Voor de predikant is het ook een mooi platform om, naast individueel pastoraat, het contact met gemeenteleden te onderhouden. Er zijn altijd deelnemers die nooit een kerkdienst bezoeken maar wel contact willen. En je zou het ook nog in het perspectief van ‘kerk in het dorp’ kunnen plaatsen, aangezien er soms ook niet-leden aansluiten.”

Wat is uw parel?

Scroll naar boven