Te gast in Ring Winsum: de Classis Dichterbij

Op 16 mei is er weer een Classis Dichterbij: de classisvergadering op tour langs de ringen! Ditmaal zijn we te gast in de ring Winsum. U bent van harte welkom: afgevaardigden, ambtsdragers en gemeenteleden. Kijk hier voor de agenda, locatie, tijd en streamlink.

Drie gemeenten uit de ring hebben dit keer een speciale rol: PG Warffum-Breede-Usquert en PG Uithuizen hielpen de vergadering voor te bereiden en we zijn te gast in het kerkgebouw van PG Baflo C.A. Even voorstellen!

De pastorale gemeente Warffum-Breede-Usquert

PG Warffum-Breede-Usquert hecht veel waarde aan pastorale zorg. Door alle drukte van de fusie van gemeenten was het pastoraat in de knel gekomen. De predikant kreeg dan ook als opdracht om vooral in te zetten op pastorale aandacht. Daarnaast zijn er drie wijkouderlingen die samen met hun wijkmedewerkers het contact met de wijk onderhouden. Om het individuele pastorale werk uit te kunnen voeren, streeft de gemeente naar uitbreiding van het aantal wijkmedewerkers.

Gedurende de corona-epidemie waren niet alle (fysieke) contacten mogelijk. Omdat er langere tijd ook geen diensten waren (en geen koffiedrinken!) is geprobeerd om met extra nieuwsbrieven ook de pastorale aandacht vorm te geven. Naast individueel pastoraat zijn er ook meerdere groepsgerichte ontmoetingen. Te denken valt hierbij aan de jaarlijkse groothuisbezoeken, de Kovvie-Kouk-en-Keuveln-ochtenden en de Schakelmiddagen als spelletjesmiddag en bloemschikken. Ook het koffiedrinken na de dienst wordt door velen ervaren als een moment van aandacht en ontmoeting. Lees hier meer over de parel Kovvie, Kouk & Keuveln!

De pluriforme gemeente Uithuizen

De PG Uithuizen is een pluriforme gemeente qua samenstelling. Echter, samen willen ze het geloof in God versterken en in woord en daad uitdragen vanuit een hechte christelijke gemeenschap. Als kinderen van God hebben we immers de opdracht meegekregen het Evangelie toe te passen in ons dagelijks leven. We geloven dat we hierin door de kracht van God gesteund worden (Marcus 12:28-31).

Hun visie concretiseert de Protestantse Gemeente te Uithuizen als volgt:

  1. We zijn een gemeenschap, die God zoekt en mag vinden in de gemeenschappelijke viering, met schriftlezing, prediking, liederen en gebeden; en in de tekenen van doop en avondmaal.
  2. We staan vanuit een protestantse geloofstraditie open voor de levensveranderende boodschap van het Evangelie en getuigen hiervan. Dat doen we op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties.
  3. We zijn een zorgzame gemeenschap, die zich bekommert om mensen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
  4. We bieden een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wat God van hen vraagt en wie zij zelf ten diepste zijn.
  5. We zijn een gemeenschap waar mensen zich geborgen mogen weten.
  6. We zijn betrokken – zowel lokaal als wereldwijd – op de samenleving en staan open voor de dialoog met andere kerkgenootschappen en andere religies.

De gemeente is vooral in haar element als ze iets praktisch kunnen doen: activiteiten, de rommelmarkt, omzien naar elkaar.

De veelkleurige gemeente Baflo C.A.

De Immanuelkerk van de PG Baflo C.A. opent op dinsdag 16 mei gastvrij haar deuren voor iedereen die de classisvergadering wil bezoeken. We mogen gebruik maken van de ruimte en de video-apparatuur. Maar de gemeente is natuurlijk meer dan een kerkgebouw met goede WiFi: hier komt een gemeenschap samen.

De PG Baflo is een veelkleurige gemeente, die zich probeert te richten op ontwikkelingen, zoals:

  • Spontaan opgezette interkerkelijke zondagavond-zangavonden, live en online. Men kan hiervoor verzoeknummers aanvragen. Een muzikale fruitmand, waarin omzien naar elkaar centraal staat.
  • Stichting Agricola-Laurentius, waarbij we zowel de dertiende-eeuwse Laurentiuskerk, één van de eerste kerken in de provincie Groningen, als de historie van Rudolf Agricola, als leermeester/inspirator van Erasmus, voor het voetlicht willen brengen. Waarin kerk in het dorp met een ‘plus’ centraal staat.

Welkom

De gemeenten beter leren kennen? U bent van harte welkom om de classisvergadering. Tot dinsdag 16 mei!

Scroll naar boven