Wat te doen bij geldzorgen? Tips voor gemeenten

Als diaconaal consulent armoedebestrijding heb ik intussen bij verschillende kerken in Oost-Groningen de inleiding ‘Armoede, ook hier?’ gehouden op een gemeenteavond. Mensen schrikken van de lokale armoedecijfers die ik dan toon. Vaak zijn we ons niet bewust van hoeveel dit voorkomt in onze directe omgeving. Tijdens en na de inleiding krijgen we hier meestal een open gesprek over. Heel waardevol hoe er verschillende open vragen gesteld worden en te merken hoe dit mensen raakt. Ik geef op deze avonden ook een aantal handvatten, die kunnen helpen in een gesprek hierover. Bijvoorbeeld door vragen te stellen als: Hoe zit het met jouw energiecontract? Merk jij al iets van die duurdere prijzen? Maak jij je daar wel eens zorgen over?

Soms wordt mij ook gevraagd hoe je nou concreet kunt worden qua handvatten voor de kerkelijke gemeente om hier meer mee te doen. Daarvoor heb ik zeker ideeën:

  • herhaaldelijk onder de aandacht brengen
  • duidelijke informatie geven over waar welke (anonieme) hulp te vinden is (onderaan dit bericht vind je hier voorbeelden van)
  • mogelijk toerusting bieden, bijvoorbeeld in het herkennen van signalen en/of handvatten aanreiken voor hoe je in gesprek kunt gaan (niet alleen voor ambtsdragers en mensen die actief bezoek afleggen maar gemeentebreed)
  • gemeenteleden stimuleren hier zelf mee aan de slag te gaan als goede manier van omzien naar elkaar en naar mensen om hen heen. Communiceer dat ouderlingen en diakenen dit niet alleen kunnen en dat ieder hierin op goede manier betrokken kan zijn op mensen om hem/haar heen. Ik kan de diaconie en/of kerkenraad hiertoe handvatten aanreiken en toerusting verzorgen.

Na een gemeenteavond kan er een afspraak volgen waarin we stap voor stap kijken welke zaken de kerk op kan pakken en hoe ik daarin ondersteunend kan zijn. Op deze wijze hoop ik met kerken een volgende stap te kunnen zetten in armoedebewustwording en -bestrijding in Oost-Groningen. Want: ieder stap is er één. En dat is hard nodig, want de geldzorgen groeien.

Tips

Taboedoorbrekers als manier om spelenderwijs een gesprek te hebben in de kerk over geld(zorgen) kun je bestellen op samenhartvoormensen.nl. Ook de signaalposters en signaalkaartjes die je kunt bestellen zijn aan te raden! Dat zijn eenvoudige manieren om aandacht te hebben voor geldzorgen in de kerk, gewoon door dit zichtbaar op te hangen/neer te leggen.

En hierbij ook de links die ik als tip noem voor anonieme hulp, waar je als kerk naar kunt (ver)wijzen. Ook raadzaam om dit op de website of herhaaldelijk in de nieuwsbrief te plaatsen:

www.geldfit.nl

Hier kun je anoniem en gratis een zelftest doen hoe je er financieel voorstaat. Na de test volgt er op basis van je postcode een overzicht van organisaties in jouw buurt waar jij iets aan kunt hebben.

www.wijgaanhetfikksen.nl

Via deze site vind je een app om te downloaden. Hier kun je dus anoniem aan een maatje/ buddy in Nederland gekoppeld worden om je geldzorgen te delen en manieren te vinden om je geldzaken goed te organiseren.

www.moneyfit.nl

Website met info en tips speciaal voor jongeren (16-25) over allerlei geldzaken waar zij mee te maken hebben of krijgen.

Christiaan Dekker, diaconaal consulent

Scroll naar boven