Onrecht bestrijden met theater

Even geleden schreef ik een pareltje genaamd ‘Klem in de bijstand’ over hoe we samen met verschillende partijen willen opstaan tegen het onrecht wat plaatsvindt in armoede. Door middel van theatervoorstellingen en lokale vervolgbijeenkomsten geven we hier handen en voeten aan.

We hebben in een theatergezelschap uit Zwolle een groep mensen gevonden die zelf leven in armoede en hier de indringende voorstelling ‘Zie de mens’ over geven. De voorstellingen zijn gratis te bezoeken, zowel voor ‘hen die armoedebeleid bedenken en uitvoeren’ als ‘hen die dit beleid aangaat’. Nadien gaan spelers en toeschouwers met elkaar in gesprek. Zij werken heel graag samen met lokale kerken om dit mogelijk te maken. Ze komen nu onder andere al naar alle gemeenten in Oost- en Midden-Groningen en op verschillende plaatsen in Drenthe.

Eerst meer over hen: De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt hoogwaardige theater- en muziekproducties onder het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’. Ervaringsdeskundigen in armoede werken hierbij samen met ervaren theatermakers en muzikanten. Met de voorstellingen wordt op creatieve en poëtische wijze inzichtelijk en invoelbaar gemaakt hoe armoede in onze maatschappij menselijke waardigheid aantast. Onderliggende mechanismen worden blootgelegd.

Het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’ is in het leven geroepen door hun naamgever, de priester Joseph Wresinski. Hij was oprichter van de internationale beweging tegen armoede en uitsluiting: de ‘Vierde Wereld Beweging’. Samen creëren, samen werken en samen zijn vormen de essentie van deze unieke benadering in de strijd tegen armoede.

Zij brengen het theater dus naar vele plaatsen in het land. De speelplekken zijn buurthuizen, kerken, gymzalen of theaters en dus altijd gratis toegankelijk voor iedereen, in de eerste plaats natuurlijk voor de armsten zelf. Door armoede een podium te geven voelen de mensen die het aangaat zich hierin erkend en gehoord, ook in het onrecht wat plaatsvindt. Door bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders uit te nodigen (soms komen hele gemeenteraden, zoals in Stadskanaal) kunnen zij ontdekken wat armoede met mensen doet in ons land. Theater verbindt zo werelden en zet aan tot een dialoog hierover met mensen die het aangaat.

Als je hier als kerk interesse in hebt, neem dan contact met mij op of rechtstreeks met de Stichting zelf. Hier zie je ook hun speellijst: www.wresinskicultuur.nl

Om de week schrijf ik een pareltje uit mijn werk: Een tip, ervaring, persoonlijk verhaal, gedicht of iets anders. Ter inspiratie voor jou als diaken/christen om je in te zetten voor mensen die in armoede leven.

Christiaan Dekker, diaconaal consulent

Scroll naar boven