Oekraïne: bericht van de classispredikant

De oorlog in de Oekraïne raakt ons allen, iedereen spreekt erover en er zijn ongelooflijk veel lokale acties om te helpen. Ik voeg hierbij een bewerking van Christiaan Dekker, onze diaconaal consulent, die goed op de hoogte is wat verstandig is en wat niet, wat er nodig is en hoe je dat oppakt, want dat is wel nodig.

Belangrijkste adviezen: organiseer de hulp samen met de burgerlijke overheid; die wil graag de regie houden, zeker waar het gaat om huisvesting en dat is ook belangrijk. Sluit aan bij bestaande acties en kijk op de website van de Protestantse Kerk of op die van vluchtelingenwerk.

Uit het bericht van Christiaan:

Afstemming met lokale gemeente

Directe afstemming tussen gemeente en meerdere geloofsgemeenschappen is raadzaam. Dit vergroot slagkracht en lokale inzet. De gemeente Stadskanaal gaf bijvoorbeeld duidelijk aan dat zij eerst zal voorzien in opvang voor vluchtelingen. De stroom wordt namelijk over Nederland verdeeld en hun inschatting is dat zij dit (vooralsnog) goed op kunnen vangen. Echter, als in later stadium blijkt dat er meer opvang nodig is, dan overlegt ze graag opnieuw met de geloofsgemeenschappen over hun mogelijkheden. Coördinatie ligt echter bij gemeente. Dit willen ze graag zo houden i.v.m. overzicht houden en de juiste directe hulp kunnen bieden aan (eventueel getraumatiseerde) vluchtelingen.

Concrete vragen van de gemeente Stadskanaal:

  1. Doneer spullen voor de opvanglocaties. Gemeente leverde zelf een lijst aan waar behoefte aan is.
  2. Zorg a.u.b. voor coördinatie van verzamelen van de spullen en voor een opslaglocatie.

Kortom: Goede afstemming en afstemmen bij wie welke coördinatie ligt, werkt wildgroei tegen en vergroot de slagkracht.

Aanvullende info vanuit Protestantse Kerk Nederland

De landelijke Protestantse Kerk heeft op haar website goede info gedeeld over welke stappen je als gemeente kunt zetten in hulp bieden en geeft ook goede info over opvang van vluchtelingen.

Extra info opvang/hulp

Mocht je een kamer/bed beschikbaar hebben en je wilt graag meewerken aan opvang, dan zijn daar mogelijkheden voor. Er zijn verschillende websites waar je je aan kunt melden. Ik zou het aanraden informatie te zoeken bij hulporganisaties die al vluchtelingenhulp verleenden. Vluchtelingenwerk Nederland heeft hierover ook informatie op haar website staan.

Een organisatie die al langer hulp verleende in Oekraïne is UNHCR Nederland. Kijk hier hoe je vluchtelingen uit Oekraïne kunt helpen – UNHCR Nederland.

Je kunt je aanmelden via takecarebnb.org. Deze organisatie werkt samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en regelt logeerplekken voor erkende asielzoekers bij gastgezinnen in Nederland (er zijn overigens meer websites waarbij je je aan kunt melden, de meeste zorgen ervoor dat jouw aanbod bij de overheid/hulpinstanties terecht komen, bijvoorbeeld https://onderdakoekraine.nl/). Een doordachte manier van handelen is raadzaam, evenals aansluiten bij een organisatie die goede kennis van zaken heeft en de nodige hulp/ondersteuning kan bieden.

Wat betreft het doneren van spullen vermelden zij: UNHCR neemt als organisatie geen noodhulpgoederen aan, maar er zijn een heleboel inzamelingsacties op touw gezet die goederen inzamelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze zijn vaak online te vinden. Klik hier voor een kaart met inzamelpunten. Stem vooral af met gemeenten en/of anderen wat er echt nodig is.

Andere initiatieven

Ook op Dagblad van het Noorden zijn al al veel initiatieven te vinden.

Kortom: zoek zoveel mogelijk de samenwerking en sluit aan bij wat er al is. Als kerk kun je daaraan bijdragen door deze informatie te delen.

Het is fantastisch om te zien dat er zo veel mensen in actie komen, maar zorg dat het ook structureel kan plaatsvinden. Mensen ophalen en in huis nemen zonder overleg is niet verstandig; doe het langs de geëigende kanalen en in samenwerking met de burgerlijke overheid. Het is niet voor een paar dagen, maar voor veel langer en dan moet het goed geregeld worden; en dat kan.

Gods zegen bij alle acties. Voor vragen:

Classis Groningen-Drenthe

Christiaan Dekker, onze diaconaal consulent
app of bel 06 38772033
christiaandc@classisgroningendrenthe.nl

Jan Hommes, classispredikant
06 51999711
j.hommes@protestantsekerk.nl

Scroll naar boven