Nieuwsbrief zomer: Op goed geluk

Inhoud:

Overweging: Op goed geluk
Bijeenkomst preekvoorzieners
Beleidsplan classis
Thuisgevers Protestantse Kerk
Vacatures classispredikant en voorzitter visitatie
Bijeenkomst beroepingscommissies en voorgangers: beroepingswerk

Noordpolderzijl, voormalige vissershaven in Noord-Groningen

“Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere…”
Lucas 9:6

Eind juni is in Warffum, net als eerdere jaren in Odoorn, een internationaal dansfestival. In Warffum noemen ze het festival ‘Op Roakeldais’ en dat betekent ‘Op goed geluk’. Wij deden volop mee met de festiviteiten en ontvingen thuis gasten. Ze waren geslaagd als ze het woord ‘Noordpolderzijl’ konden uitspreken: als Italiaan, Pool, Roemeen of waar dan ook maar vandaan. De dansers kwamen uit alle hoeken van de wereld naar onze regio en werden ondergebracht in gastgezinnen. Erg gezellig. Sommige groepen kwamen en komen op uitnodiging en vinden het gewoon leuk; anderen worden door hun overheden uitgezonden om hun land te vertegenwoordigen.

Mensen trekken van de ene plaats naar de andere, al doet de ene mens dat meer en over grotere afstanden dan de andere. Toen ik jaren geleden bij een uitwisseling met jonge mensen vanuit alle uithoeken van de wereld een spel deed waarbij je op een virtuele wereldbol gaat staan waar je nu woont en verblijft en daarna gaat staan waar je geboren bent, was dat heel verrassend: de ene woonde nog steeds in de geboorteplaats, de andere was naar de andere kant van de wereld getrokken.

Al verder trekkend, reizend, fietsend of lopend, het is wel dezelfde mens die onderweg is en ik denk dat we eigenlijk altijd ‘gezonden’ zijn, nooit zo maar ergens onderweg. Dat betekent voor mij ook dat je altijd als jezelf onderweg bent en je eigen verhaal vertelt en aanvult, want zo gaat dat in de ontmoeting met mensen die je tegenkomt. Misschien heb je ergens ook een woord meegekregen als ‘Noordpolderzijl’ of heb je verhalen van ontmoetingen met mensen onderweg die je hebben geraakt. Het is nooit helemaal ‘op goed geluk’, maar het valt je toe.

Zeker, vanuit het evangelie heb je een ‘zending’ of een ‘roeping’, een woord dat voor sommigen veel te zwaar is, te geladen met opdracht of traditie. Voor mij biedt dat juist ruimte om te zijn, biedt het een weg om te gaan in de ruimte van Gods liefdevolle aandacht en ontferming. Bemoedigd worden, je gedragen weten, hebben daarmee te maken en dat kan je overal toevallen, je kunt het ook aan anderen meegeven of misschien beter ‘doorgeven’. Op goed geluk.

ds. Jan Hommes

Nieuws

Preekvoorzieners

5 september om 20:00 uur hebben we een bijeenkomst voor preekvoorzieners georganiseerd in het Gorechthuis in Haren. Dat is op verzoek van de gemeenten in onze classis, omdat het moeilijk blijkt om met het beperkte aantal voorgangers iedere zondag in alle gemeenten een viering met een (bevoegde) voorganger te houden. Het is goed om de zorgen die daarover zijn met elkaar te delen en te kijken hoe we er mee om kunnen gaan. Aanmelden kan via de scriba van de classis (scriba@classisgroningendrenthe.nl).

Beleidsplan

Het Breed Moderamen van de classis gaat dit najaar langs alle werkgemeenschappen en ringen om met elkaar te spreken over het beleidsplan van de classis. Dat is nodig en belangrijk, omdat vanuit het Breed Moderamen wordt nagedacht over een begaanbare weg bij kleiner wordende gemeenten en het grote tekort aan voorgangers. Meer samenwerken is noodzakelijk, zowel door gemeenten als door voorgangers, en we willen graag van alle betrokkenen horen hoe we dat het beste kunnen doen. We hopen op een grote deelname, om vormen te vinden die toekomstbestendig zijn, meer dan de huidige.

Thuisgevers

Online introductiebijeenkomst huisvesting vluchtelingen in Groningen en Drenthe, maandag 28 augustus van 19.30-20.30 uur.

De Thuisgevers zijn het mooiste gezicht van Nederland’, zegt schrijver Kader Abdolah. Toen hij zich dertig jaar geleden met zijn vrouw en dochter als nieuwkomer in Nederland vestigde, kregen ze een huis toegewezen in een dorpje bij Zwolle en werden warm ontvangen. “Maria, Stef en hun kinderen, ons contactgezin, brachten ons de Nederlandse taal bij, namen ons mee naar hun familie. Zulke mensen zijn heel belangrijk voor de integratie van nieuwkomers. Daarom zijn de Thuisgevers als een klein lichtje aan het einde van een donkere tunnel.”

De Thuisgevers dragen bij aan een duurzame oplossing voor de vastgelopen asielopvang door statushouders tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven. Dat doen zij in heel Nederland en ook in Groningen en Drenthe. Dit gebeurt er nu al in Groningen en Drenthe. Wil je graag meer informatie ontvangen of heb je vragen, neem dan contact op met de Thuisgevers: welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658.

Deze avond is een gezamenlijk initiatief van Solidair Groningen-Drenthe en de Thuisgevers.

Vacatures classispredikant en voorzitter visitatie

Op dit moment staan op de website van de Protestantse Kerk Nederland de vacatures voor classispredikant en voorzitter visitatie van de Classis Groningen-Drenthe vermeld. De huidige voorzitter van de visitatie, ds. Wouter Bakker, vertrekt al eind augustus en gaat bij de krijgsmacht als geestelijk verzorger aan het werk. Ik zelf zal nog tot 1 januari als classispredikant doorgaan, maar ga dan met emeritaat. We hopen dat de vacatures mooi aansluitend kunnen worden ingevuld en mocht u belangstelling hebben of iemand kennen die dat heeft, van harte uitgenodigd om te reageren.

Bijeenkomst beroepingscommissies en voorgangers met het oog op het beroepingswerk

Bovenstaande link verwijst naar een uitnodiging voor voorgangers en beroepingscommissies georganiseerd door de Protestantse Kerk Nederland en de classes Groningen-Drenthe, Fryslân en Overijssel-Flevoland.

Tot slot

Er zijn in deze periode en vlak na de zomer nogal wat voorgangers die vertrekken naar een andere gemeente, soms ook naar een andere classis. Er zijn er ook die in onze classis beginnen. Wij wensen allen bij de nieuwe stap Gods zegen toe en hopen op goede en regelmatige contacten. We kunnen als Breed Moderamen niet altijd bij afscheid en intrede aanwezig zijn, we doen wel ons best.

ds. Jan Hommes
Classispredikant classis Groningen-Drenthe
0651999711
j.hommes@protestantsekerk.nl

Scroll naar boven