26 september '23

Themamiddag beroepingswerk en mobiliteit classes Noord-Nederland

VACATURES, VOORGANGERS EN VOORBIJGANGERS

Er zijn signalen dat het beroepingswerk in de Protestantse Kerk in Nederland in toenemende mate moeizamer verloopt. Met name in regio’s als het Noorden en Zuiden. Dit is de aanleiding voor het Mobiliteitsbureau en de classes Fryslân, Groningen-Drenthe en Overijssel-Flevoland om bij wijze van experiment een Themamiddag beroepingswerk te organiseren.

Deze middag heeft een tweeledig doel. Het eerste is om de problematiek van de stagnatie nader te verkennen. We zijn benieuwd naar uw ervaring en uw visie hierop. Wat is nodig? Wat helpt? Wat werkt niet? Er is veel kennis en expertise bij predikanten en gemeenten om te delen.

Leidende vragen: waar lopen beroepingscommissies in de praktijk tegenaan? Wat zijn belemmerende factoren voor pastores? En hoe kunnen pastores en gemeenten tot vruchtbare werksituaties komen? Welke aanbevelingen en suggesties zijn er over en weer?

Het tweede doel is om vacante gemeenten de gelegenheid te geven zichzelf kort te presenteren en in contact te brengen met proponenten, predikanten, predikanten buiten vaste bediening, emeriti en kerkelijk werkers.

Voor beroepingscommissies biedt de middag gelegenheid om de problemen die ze tegenkomen te delen met voorgangers en om zich te presenteren.

Voorgangers worden dus met klem uitgenodigd om mee te denken over de problematiek. Tegelijkertijd biedt de middag gelegenheid – voor wie ervoor open staat – om zelf in contact te komen met een andere gemeente, hetzij voor een beroep, hetzij voor het verrichten van structurele hulpdiensten, een aanstelling als kerkelijk werker, etc. En, mogelijk schiet u in het meedenken met een beroepingscommissie de naam van een geschikte kandidaat te binnen.

Om een idee te hebben van het aantal te verwachten belangstellenden en met het oog op het verzorgen van koffie en thee, vragen we u om zich aan te melden. Voor beroepingscommissies, dan wel vertegenwoordigingen van gemeenten, geldt een maximum van 3 personen. Aanmelden kan tot 19 september a.s. bij het Mobiliteitsbureau.

Programma

  • Inloop, inrichten stands beroepingscommissies: 13.00u
  • Plenaire presentatie van de problematiek: 13:30u
  • Inventarisering en gesprek 14:00
  • Presentatie door aanwezige beroepingscommissies 14:30u (max 5 minuten per cie)
  • ‘Marktplein’ met thee 15:30
  • Uitwisseling ervaringen – suggesties 17:00u
  • Einde 17:30u

Voor wie: beroepingscommissies, proponenten, predikanten, predikanten buiten vaste bediening, emeriti en kerkelijk werkers
Wanneer: dinsdag 26 september 2023 vanaf 13.00u
Waar: Goede Herder Kerk, Lomanlaan 2, Hoogeveen
Aanmelding: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl

Scroll naar boven