Nieuw: Classisteam Groningen-Drenthe

Als classis hebben we een prachtig beleidsplan dat wegen geeft om toekomstbestendig te worden. Ondertussen denken we na hoe we handen en voeten kunnen geven aan dit plan. Esther Reinders (Dienstenorganisatie Utrecht) licht op de classisvergadering van 16 april toe dat er vanuit diverse overleggen in het afgelopen jaar het initiatief is genomen om vanuit de landelijke kerk een classisteam op te starten. Dat classisteam wil ondersteuning bieden aan gemeenten die met name op het gebied van bestuurskracht problemen ondervinden.

V.l.n.r.: ds. Ellen Peersmann, Theo Trox, Evelien Vrolijk, ds. Heleen Maat. Foto: Tom van der Velde

Het classisteam bestaat uit vier mensen: ds. Ellen Peersmann, classispredikant, Theo Trox, financieel beleidsondersteuner, Evelien Vrolijk, adviseur dienstverlening en ds. Heleen Maat, regiopredikant. De bedoeling is dat de vier mensen in dat classisteam nauw samenwerken om gemeenten te ondersteunen bij wat ze nodig hebben. In onze classis en ook in de classis Delta is een classisteam als voorhoede begonnen. Het is de bedoeling dat dit vervolgens ook stapsgewijs wordt uitgerold over de andere classes.

Classisvoorzitter Henk van Dijk: “De gedachtegang in ons beleidsplan is dat voorkomen moet worden dat gemeenten in hun bestaan worden bedreigd. We zijn zeer blij dat nu ook landelijk erkend wordt dat de manier waarop wij proberen kerk te zijn bedreigd wordt door een aantal factoren die we niet zelf in de hand hebben en dat we daar met zijn allen proberen oplossingen voor te vinden.”

Ds. Ellen Peersmann is ook zeer blij met het classisteam. “Ik merk bij mijn bezoeken aan gemeenten en werkgemeenschappen dat gemeenten kerk willen blijven in hun dorp. Ze kunnen vaak nog wel even vooruit, maar vragen zich ook af hoe ze over vijf jaar opvolgers kunnen krijgen. Ze leggen ons ook de vraag voor: kunnen jullie ons daarbij helpen? We willen als classis zoveel mogelijk de vierplek in het dorp behouden. Om dat met elkaar te faciliteren, zullen we moeten samenwerken. Daarom ben ik zeer blij met dit classisteam van goede mensen.”

Het classisteam overlegt één keer per veertien dagen. Het classisteam heeft ook inzicht in gemeenten. Ellen nodigt gemeenten uit: “Kom met ons praten – hoe kunnen we als team jullie het beste helpen?”

Ds. Heleen Maat is nu anderhalf jaar werkzaam als regiopredikant. Er zijn inmiddels zo’n vijftien of zestien diverse vormen van samenwerkingen opgestart van twee tot acht gemeenten in onze classis. Recent hebben vier gemeenten haar de vraag voorgelegd te kijken hoe ze bestuurlijk kunnen gaan samenwerken en ook om gezamenlijk een predikant te beroepen. Wat de financiën betreft hebben die vier gemeenten met elkaar besproken dat het goed zou zijn om niet alleen te kijken naar ieders eigen financiële situatie, maar hoe daar gezamenlijk op de beste manier gebruik van te maken. Heleen vindt het heel fijn dat ze in het classisteam kan bespreken wat de mogelijkheden zijn, omdat er in dat team veel deskundigheid is.

Scroll naar boven