Kerstgroet 2024

‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.’

Dit lied (Lied 275, couplet 5) zongen wij als afsluiting van de afscheidsdienst van onze classispredikant ds. Jan Hommes die op 15 december jl. in de Jozefkerk in Assen afscheid nam van onze classis wegens zijn emeritaat. Bij het afscheid hield dr. Wouter Slob, predikant te Nijmegen, een lezing over het thema ‘Met alle heiligen, de breedte van de kerk als basis’.

Bevestiging nieuwe classispredikant ds. Ellen Peersmann

Op 14 januari a.s. zal ds. Ellen Peersmann aan onze classis worden verbonden als classispredikant. De verbintenisdienst wordt gehouden in de Stefanuskerk in Beilen, aanvang 15.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 14.30 uur. Voorgangers zijn ds. Jan Hommes en ds. Ellen Peersmann. Na de dienst is er gelegenheid om ds. Ellen Peersmann persoonlijk de hand te schudden. Graag een aanmelding per mail naar scriba@classisgroningendrenthe.nl als u van plan bent deze dienst bij te wonen.

Op weg naar Kerst

Zo gaan wij nu op weg naar Kerst. De adventskalender nodigt uit: ‘Ga mee!’ Een uitnodiging om samen op pad te gaan op weg naar Kerst. We zien uit naar de geboorte van het kind in de kribbe, zoals we ook uit kunnen zien naar de geboorte van een (klein)kind als teken van leven, dat het leven doorgaat ondanks alle pijn, vermoeienis, verdriet. En dan de geboorte van het kind in de kribbe, het Christuskind. Het kind dat zo liefdevol wordt ontvangen door Jozef en Maria, verwelkomd door de herders die zo verwonderd zijn en toegezongen door de engelen. Dat de geboorte van dit kind ook u opnieuw mag raken en ontroeren.

Het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe wenst u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toe.
Henk van Dijk, preses
Leny de Zeeuw, scriba

Onderdeel van het altaarstuk in de kathedraal van Burgos
Scroll naar boven