Kerkendagen: Inspiratie voor de Ring

In de Ring Groningen is voor de coronapandemie tweemaal een Kerkendag georganiseerd, een keer in Zuidbroek en een keer in de Immanuelkerk (Stad Groningen-Zuid). In het najaar van 2022 zou er weer een volgen, ditmaal in Hoogezand-Sappemeer, maar helaas meldde bijna niemand zich aan en moest de Kerkendag worden afgeblazen. Heeft het nog wel zin? vroegen de gemeentenleden op de ringvergadering van de Ring Groningen zich af. Hun aandachtspunten zijn ook relevant voor andere ringen.

Voor wie?

Kerkendagen of andere vormen van ringbijeenkomsten zijn bedoeld om samen geïnspireerd te raken. Niet alleen de kerkenraadsleden – hoewel die natuurlijk ook uitgenodigd zijn – maar vooral ook de gemeenteleden. Dat is nog niet altijd voor iedereen duidelijk. Logisch, want de ‘oude classis’ (voor 2018) werkte op bestuurlijk niveau. De ringen, die de indeling van de oude classes min of meer overgenomen hebben, zijn niet bedoeld voor besturen maar voor ontmoeten.

Hoe zo’n Kerkendag wordt ingevuld, hangt ervan af wie de doelgroep is. Een mogelijkheid is om op actuele, pittige thema’s in te gaan. Die verdieping kan heel waardevol zijn, vooral voor mensen die al actief zijn in de kerk. Maar een meer laagdrempelig evenement kan ook – dat is aantrekkelijker voor gemeenteleden die min of meer passieve gemeenteleden zijn, bijvoorbeeld door leeftijd of ziekte. Natuurlijk is er ook overlap tussen de doelgroepen.

Ontmoeting

Soms leeft lokale samenwerking met andere partijen veel meer dan regionale samenwerking tussen PKN-gemeenten. Rond Hoogezand-Sappemeer bijvoorbeeld, waar door de veenkoloniale geschiedenis veel denominaties zijn, blijkt oecumenische samenwerking heel goed te werken. Sommige gemeenten sluiten aan bij bredere evenementen zoals Open Monumentendag of organiseren, zoals Westerbroek, een kerstfeest met behulp van de plaatselijke toneelvereniging. Het is dus goed om rekening te houden met de plaatselijke verhoudingen en zeker ook buiten de PKN naar verbinding te zoeken.

Dit is er nodig

Hebben de gemeenten eenmaal besloten een Kerkendag te organiseren, dan komen de praktische vragen om de hoek kijken. Hoe zorg je dat de dag slaagt? Houd om te beginnen rekening met schoolvakanties of andere grootschalige evenementen in de buurt. Wat onmisbaar is, is goede en tijdige PR. Mensen moeten de tijd hebben om de dag in hun agenda te zetten en liefst op verschillende manieren enthousiast gemaakt worden. Dat kan met een goed programma, waarbij niet alleen maar gepraat wordt. Bijvoorbeeld door een scratch-concert, waarbij men ’s ochtends een muziekstuk instudeert, gevolgd door na de lunch een uitvoering. Samen zingen werkt verbindend! Houd wel rekening met de kosten: van de lunch, van de dirigent of organist, van koffie… Ontbreken de benodigde financiën, vraag dan bij de Classis na welke potjes er zijn.

Kerkelijk leven

Ontmoeting kan enthousiast maken en het lokale kerk-zijn nieuw leven inblazen. Zo kunnen we met vaak beperkte middelen en menskracht toch het kerkelijk leven overeind houden in verschillende dorpen en buurten, en elkaar daarbij helpen. Samenzijn geeft hoop – ook in kleine groepen.

Met dank aan de notulen van de ringvergadering Ring Groningen, 18 april 2023, gemaakt door Jolien Berendsen-Prins.

Scroll naar boven