Tom van der Velde stopt als webmaster van de Classis

Tom van der Velde stopt als webmaster van de Classis

‘’Op het kerkelijk erf is er altijd wel iets te doen’’

Je hebt van die mensen, die doen alles voor hun kerk of organisatie. Ze verlenen hand- en spandiensten waar het maar nodig is en zijn de spin in het web bij heel veel activiteiten. Tom van der Velde is zo iemand. Hij onderhoudt en beheert al sinds 2018 de website www.classisgroningendrenthe.nl. Maar nu stopt hij ermee.

De 75-jarige Eeldenaar had als kind altijd al een zwak voor techniek. Na zijn middelbare school volgde hij de opleiding tot automonteur en werkte een tijdje in een garage. Toen hij later bij de politie kwam, wilde hij beroepsmatig graag iets met techniek doen. ‘”Dat is er nooit van gekomen, maar op andere vlakken heb ik heel goed invulling kunnen geven aan mijn interesse.’’
Tom werd geboren in Roden in een gezin met acht kinderen. Vader had naast zijn boerenbedrijf een petroleumhandel. ‘’We waren Gereformeerd, baden voor het eten en aan tafel werd uit de Bijbel gelezen. We waren niet zo streng maar het hoorde er nu eenmaal bij. Na een jaar in de garage te hebben gewerkt moest ik opkomen om mijn dienstplicht als militair te vervullen. De garage betaalde niet zo goed en ik koos er voor om mijn dienstplicht te vervullen als kortverbandvrijwilliger en sloot een contract voor vier jaar. Na mijn tijd als semiberoepsmilitair wilde ik niet terug in de garage. Ik was ondertussen getrouwd en ons eerste kind was op komst. Toen ik een advertentie zag voor werving van politiemensen, reageerde ik en kon ik aan de slag nadat ik een aanvullende test met goed gevolg had afgelegd.’’

Uniform

De scheidend webmaster werkte en woonde in het begin van zijn politieloopbaan met veel plezier in Valthermond. ‘’Ik deed uniformdienst en was veel op straat. Later verhuisden we naar Beilen. In 1987 kwam ik bij de jeugd en zedenpolitie van de Rijkspolitie Groningen. Daar heb ik wel heftige zaken behandeld, zoals huiselijk geweld en verkrachtingen. Later ben ik overgestapt naar de afdeling zware criminaliteit. We waren inmiddels verhuisd naar Eelde, waar mijn vrouw en ik nog steeds wonen. Sindsdien heb ik mijn uniform ook niet meer aangehad.’’ Lachend: ‘’Dat paste ook niet meer zo goed…’’Het echtpaar Van der Velde heeft twee dochters en vijf kleinkinderen.

Geen spijt

Tom kon op 58-jarige leeftijd met pensioen. ‘’Daar heb ik geen spijt van gehad. Op kerkelijk erf is altijd wel wat te doen… In Valthermond had ik in de diaconie gezeten en in Beilen deed ik onder meer jeugdwerk. In de Protestantse gemeente Eelde – Paterswolde deed ik eerst geen kerkenwerk want ik vond dat dat niet goed samenging met mijn baan bij de plaatselijke politie. Maar zodra ik het uniform niet meer aan hoefde, werd dat anders. Zo zat ik in de kerkenraad, was ik tien jaar lid van de diaconie en van 2002 tot 2018 lid van het College van kerkrentmeesters, waarvan de eerste acht jaar als voorzitter. Ook was ik afgevaardigde naar de landelijke Synode van de Protestantse kerk en lid van het Breed Moderamen van de Classis Assen.’’ Bij zijn afscheid als ouderling/ kerkrentmeester in 2018 kreeg Tom als blijk van erkenning voor dertig jaar vrijwilligerswerk de Gouden Insigne van de Protestantse Kerk.

Geloof

Tijdens zijn werk heeft Tom de waarden die hij vanuit het geloof heeft meegekregen, altijd geprobeerd in praktijk te brengen. ‘’Geloof betekent voor mij sociale betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid. Ik zie gelukkig overal gelovige mensen die zich inzetten voor de maatschappij.’’

Geluid

Tom ondersteunde digitaal de ledenadministratie van de Dorpskerk in Eelde en hield van 2002 tot 2014 de website in de lucht. Hij beheerde bovendien de website van Classis Assen en toen de Classis Groningen Drenthe drie jaar geleden werd gevormd, ging hij mee. ‘’Inhoudelijk hoef ik me niet met de site te bemoeien maar ik ben er technisch verantwoordelijk voor dat de deze in de lucht blijft. Dat ik nu stop, wil niet zeggen dat ik niets meer te doen heb. In de Dorpskerk ga ik door als fotograaf en als geluidtechnicus moet ik ervoor zorgen dat de geluidsinstallatie en het onderliggende computernetwerk functioneren. Ook ben ik regionaal vrijwilliger bij kerkomroep.nl. Dat werk bestaat onder meer uit technische ondersteuning van kerkelijke gemeenten en het plaatsen van zenders. ‘’ Ook buiten de kerk is Tom actief. Zo onderhoudt hij de website van de wandelvereniging waarvan hij lid is en geeft hij computerles aan senioren.

Toms opvolger als webmaster is Reinder de Jager.

Scroll naar boven