Diaconale projecten voor 2022 bekend

Steun het Classicaal Diaconaal Fonds in 2022!

We leven in moeilijke tijden. Na de coronapandemie hebben we te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Kwetsbare mensen worden extra hard getroffen. Zij zijn in verdrukking gekomen door beperkingen in de opvang en het verminderen van sociale contacten. Velen kunnen niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen. Armoede- en schuldenproblematiek en een toegenomen beroep op voedsel- en kledingbanken zijn het gevolg.

Diaconale doelen dichtbij huis, in Groningen en Drenthe, vragen des te meer onze voortdurende aandacht. Graag bevelen wij de projecten voor 2022 aan zoals die hier zijn beschreven.

Dit jaar vragen we uw speciale aandacht voor het project ‘Diaconaat in de regio’, een initiatief van de Classis Groningen-Drenthe in samenwerking met Kerk in Actie en kerken in Oost-Groningen. De armoede in Oost-Groningen is schrikbarend hoog. Kerken zetten zich er in voor de grote groep mensen die leeft in kwetsbare omstandigheden. Er is nadrukkelijk veel aandacht voor de zorg voor kinderen. Voor dit project is voor vijf jaar een diaconaal consulent aangesteld om plaatselijke diaconieën te ondersteunen en te inspireren. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Als classicale kerken kunnen we hier samen veel verschil maken.

We zijn dankbaar voor uw steun voor de diverse projecten in 2021 voor totaal € 26.550,-. Hier treft u de verantwoording daarvan aan.

We hopen van harte dat u in 2022 weer ruimhartig bijdraagt, juist nu de tijden zo moeilijk zijn. Hartelijk dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet, namens het Classicaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe,

Gerard de Bruijn, secretaris

Scroll naar boven