Classisvergadering 20 september 2022: Richting 2035

Snel naar:

Rapport ‘Kerk zijn richting 2035’
De classis gaat op reis
Inzet regiopredikant

Op deze vergadering in de Catharinakerk in Roden werd het quorum (minimaal aantal aanwezige ambtsdragers) niet gehaald. Daarom konden er geen beslissingen worden genomen.

Rapport ‘Kerk zijn richting 2035’

Na een korte inleiding van ds. Raymond Poede (predikant in Wittewierum en lid van het Breed Moderamen) gaat men in groepjes uiteen om van gedachten te wisselen. De notitie gaat over de toekomst van de kerk in onze classis: hoe kunnen we aan onze missie blijven voldoen en de kerk levend houden?

We kunnen niet blijven wachten en hopen dat alles maar goed zal komen. We moeten actief beleid maken om de samenwerking van gemeenten te bevorderen. En dat kan soms juist heel vooruitstrevend zijn! Door gebrek aan gekwalificeerde menskracht en ambtsdragers en door financiële problemen kunnen niet alle gemeenten meer zelfstandig blijven. Door samenwerken kunnen er toch vierplekken op zoveel mogelijk plaatsen blijven.

Enkele reacties uit de groepjes:

  • Kleine gemeenten hebben soms allang bedacht welke organisatie ze willen en lopen ook al wel eens vooruit op de landelijke Kerkorde. Grotere gemeenten hebben vaak al een overkoepelende kerkenraad met meerdere wijkgemeenten.
  • Optie 1 uit de notitie, met een gedeelde kerkenraad maar vierplekken in verschillende dorpen, is eigenlijk al de realiteit in veel streekgemeenten. Dat is niet nieuw. Het, bij gebrek aan samenwerkingsmogelijkheden, overnemen van de taken van de kerkenraad door een classicale commissie is niet wenselijk.
  • Om vierplekken in alle woonplaatsen te houden moeten gemeenten met elkaar in gesprek over hoe ze vieren en wat het geloof met hen doet.
  • Overleggen is prima, maar dat moet wel tot een werkbaar resultaat leiden. Het gevaar is dat een goed functionerende ambtsdrager juist om die reden geen tijd over heeft om ook nog te helpen bij een andere gemeente.
  • Het idee van elke zondag volle kerken is allang achterhaald. Onze identiteit als Kerk in Christus, niet de ‘kerkjes’.

De classis gaat op reis!

Sinds het nieuwe classisstelsel bestrijkt de classis een wel héél groot gebied. Daarom voelt ze soms nogal ver weg. Toch vormen we allemaal samen de classis. We moeten onderling contact houden: door nieuwsbrieven van de classispredikant in het eigen kerkblad te plaatsen, bijvoorbeeld, of door nieuws en regionale evenementen op te sturen naar de redactie van de classiswebsite.

Het Breed Moderamen stelt voor om hier twee initiatieven aan toe te voegen die plaatselijke gemeenten en de classis dichter bij elkaar brengen:

  1. De classisvergaderingen vinden vanaf volgend jaar plaats op verschillende plekken in het classisgebied, zodat het steeds voor andere afgevaardigden dichtbij is. Het is altijd mogelijk om online de vergaderingen te volgen via Kerkomroep.
  2. Er komt een adviescommissie voor belangrijke onderwerpen. Deze commissie betekent een ontlasting voor het Breed Moderamen (BM). Onderwerpen die veel voorbereiding vereisen worden bestudeerd door de commissie, die bestaat uit een lid van het BM en drie leden van de classisvergadering. Zij brengen advies uit aan het BM of de classisvergadering.

De aanwezigen vinden het een goed plan. Hopelijk kan de volgende keer, indien het quorum gehaald wordt, een besluit genomen worden.

Inzet regiopredikant

Op veel plekken in de classis kwam het maar niet tot samenwerking uit huiver voor verlies van eigenheid, terwijl het wel steeds noodzakelijker wordt. De classis wilde niet ingrijpen van bovenaf, maar wel ondersteuning bieden. Van daaruit is het idee van de regiopredikant gegroeid. Ds. Heleen Maat wordt aangesteld voor 80% en begint op 1 november. Ze werkt al meer dan 25 jaar op het platteland en weet hoe belangrijk het is in dorpen om zichtbaar te zijn als kerk. Ze gaat gemeenten ondersteunen om samenwerking te bevorderen. Omdat het een nieuwe functie is, wordt die zorgvuldig gedocumenteerd. Er is voor vier jaar subsidie beschikbaar en over twee jaar vindt er een evaluatie plaats met de subsidiegevers.

Scroll naar boven