Zo voelen jongeren zich weer thuis in de kerk

Wat kunnen we als kerkgemeenschap betekenen voor de jeugd – maar ook omgekeerd? Tijdens de bijeenkomst van Ring Westerkwartier stond op donderdag 20 april het thema ‘Samen jong voor alle generaties’ op het programma. Arnold Wienen, jongerenwerker in De Westereen (Friesland), presenteerde een onderzoek over dit onderwerp.

Samen jong, een boek door Sabine van der Heijden, Vincenza La Porta en Jan Wolsheimer, is een hertaling van Growing Young: een groot Amerikaans onderzoek naar kerken die een bovengemiddeld aantal jongeren tussen de 15 en 29 jaar weten te trekken. Dit onderzoek werd met veel enthousiasme ontvangen en veel jongerenwerkers over de hele wereld, ook in Nederland, namen dit onderzoek als kapstok voor het jeugdwerk in hun gemeente. Missie Nederland nam het initiatief dit boek te hertalen én te plaatsen in het Nederlandse kerklandschap.

Samen Jong gaat uit van zes kernwaardes:

Kernwaarde 1: Prioriteit aan jongeren geven

 • Hoe ziet de kerk(zaal) eruit? Voelen jongeren zich hier welkom?
 • Hoe is de kerkdienst vormgegeven? Sluit deze aan bij de belevingswereld van jongeren?
 • Begrijpen ze de taal van de inhoud van de preek?
 • Hoeveel tijd besteedt de predikant (of kerkelijk werker) aan dertigers?

Kernwaarde 2: Jezus’ boodschap serieus nemen

 • Meer delen over wie Jezus is, jongeren de kans geven Jezus echt te leren kennen
 • Meer spreken over vergeving
 • Meer over het hier en het nu
 • Meer verhalen, minder regels
 • Creëer veel ruimte voor vragen en twijfels

Kernwaarde 3: Hart voor jongeren hebben

 • Jongeren helpen zoeken naar een antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’
 • Jongeren helpen zoeken naar een antwoord op de vraag ‘Wat is mijn plek, waar hoor ik bij?’
 • Jongeren helpen zoeken naar een antwoord op de vraag ‘Waarom leef ik, welk verschil kan ik maken?’

Kernwaarde 4: Verantwoordelijkheid geven

 • Jongeren (letterlijk) de sleutels van de kerk geven
 • Jongeren mee laten praten bij alle besluiten die in en rondom de gemeente worden genomen

Kernwaarde 5: Een warme gemeenschap vormen

 • De kerk een plaats voor jongeren laten zijn waar ze worden gezien en gehoord
 • Een plaats laten zijn waar ze in alle veiligheid zichzelf en Jezus mogen leren kennen
 • Jongeren vertellen hun vrienden niet dat ze een mooie preek hebben gehad, wel over de mooie gemeenschap waar ze bij horen.

Kernwaarde 6: Beste buren zijn

 • Van betekenis zijn in de samenleving
 • Een open houding richting de omgeving dichtbij én ver weg.

Elk kind, al vanaf dat die een baby is, maakt een geloofsontwikkeling door: thuis, op school, in de maatschappij en in de kerk. Maar ook belangrijke gebeurtenissen (sterven van geliefd iemand, echtscheiding ouders, enzovoorts) hebben invloed op de geloofsontwikkeling. Veel jongeren en 50-minners gaan voor de ‘beleving’ en willen ervaren wat geloof en kerk toevoegt aan hun leven. DE jongere bestaat niet, zij zijn ook onderling erg verschillend.

Samen jong biedt concrete handvatten voor gemeenten om het jeugdwerk vorm te geven. Meer informatie over het onderzoek en het boek is te vinden op samenjong.nu.

Scroll naar boven