Twee-derde gemeenten in Groningen en Drenthe in 2028 vacant

Eén op de drie (wijk)gemeenten, 69 in totaal, zijn in de classis Groningen-Drenthe per 1 januari dit jaar vacant. De komende vijf jaar gaat bijna drieëndertig procent van de huidige voorgangers met emeritaat of pensioen. Dat betekent dat bijna één-derde van de predikantsplaatsen in Groningen en Drenthe in 2028 vacant zullen worden, plus de gemeenten die al lagere tijd geen voorganger hebben.

Op 1 januari 2023 telt de classis Groningen-Drenthe 195 (wijk)gemeenten. Hiervan hebben 69 gemeenten geen voorganger, oftewel: de gemeente is vacant. Bijna de helft van deze vacante gemeenten heeft een omvang van 0,5 FTE of minder.

Draagkracht

Om een predikant te mogen beroepen, moeten gemeenten een solvabiliteitsverklaring (bewijs van financiële draagkracht) aanvragen bij de classis. Van de 69 vacante gemeenten hebben 34 gemeenten een solvabiliteitsverklaring ontvangen, waarvan slechts zeven gemeenten een fulltime predikant mogen beroepen. Het aantal fulltime predikantsplaatsen is de laatste vijf jaar aanzienlijk teruggelopen, terwijl het aantal gemeenten met een solvabiliteitsverklaring van 33% of lager is toegenomen. In 2022 was dit zelfs 25% van het aantal aanvragen!

Toekomst

De komende vijf jaar gaat bijna drieëndertig procent van de huidige dienstdoende gemeentepredikanten en kerkelijk werkers met emeritaat of pensioen. Dat wil zeggen dat de komende vijf jaar zowat een derde van de voorgangers verdwijnt. Het werkelijke aantal zal hoger liggen, omdat de voorgangers die vervroegd met emeritaat of pensioen gaan niet zijn meegenomen.

Scroll naar boven