Te gast in Ring Westerkwartier: de Classis Dichterbij

Op 16 april komt de Classis Dichterbij in Ring Westerkwartier! U bent van harte welkom: afgevaardigden, ambtsdragers en gemeenteleden. Kijk hier voor de agenda, locatie, tijd en streamlink. We zijn ditmaal te gast in de Goede Kerderkerk van de Protestantse Gemeente Grootegast-Sebaldeburen. De gemeente stelt zich voor!

De Goede Herderkerk (links) en het Witte Kerkje (rechts)

Voorheen was er een Hervormde Gemeente in Grootegast die naar kerk ging in het Witte Kerkje en een Gereformeerde Gemeente die naar kerk ging in de Goede Herderkerk. De gemeenten zijn samengegaan en vormen nu de Protestantse Gemeente Grootegast-Sebaldeburen. Het Witte Kerkje is toen overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Onze gemeente heeft ds. Rina Mulderij als predikant. Er is uiteraard een website www.pkn-grootegastsebaldeburen.nl en we hebben een kerkblad: De Nieuwsbazuin.

Samen renoveren

In 2020 zijn we begonnen aan een renovatie van het kerkgebouw. Er was achterstallig onderhoud en men wilde ook verfraaien. Die periode wordt door een grote groep mensen als zeer waardevol ervaren omdat er vele vrijwilligers dagelijks in de weer waren en een hechte groep vormden.

Fiets en film

Behalve erediensten zijn er ook diverse activiteiten vanuit onze gemeente. Gemeenteavonden, bijbelgroepjes, catechisatie, kinder- en jeugdwerk, wandelen en fietsen, samen eten, filmmiddagen.

Ook onze gemeente heeft te maken met terugloop van het aantal kerkgangers en vacatures bij het pastoraat en in de kerkenraad die nauwelijks ingevuld konden worden. In 2022 is gestart met een traject om daar een oplossing voor te vinden. Een werkgroep van vier personen is aan de slag gegaan samen met Tineke Klei, gemeenteadviseur. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe opzet van het pastoraat en een kleinere kerkenraad.

Nieuwe opzet pastoraat

Geen wijken meer, de gemeente is één wijk en elk gemeentelid ziet naar de ander om.

 • Pastoraal team: predikant plus drie gemeenteleden: zij komen vraaggericht in actie.
 • Team Wel en Wee: vier gemeenteleden die in actie komen bij geboortes, jubilea 80-min en nieuw ingekomenen en die de zondagsbloemen verzorgen.
 • Bezoekteam 80-plus: Ongeveer 25 gemeenteleden die minimaal twee keer per jaar gemeenteleden van 80-plus bezoeken die dat fijn vinden.
 • Team Vorming en Toerusting: predikant plus drie gemeenteleden: organiseren bijeenkomsten met een pastoraal thema. Bijvoorbeeld een bijeenkomst voor nieuwe mensen, voor mensen met verlieservaring, voor jonge ouders, voor ouderen, voor doopouders etc. Maar ook een bijbelgespreksgroep.
 • Vrouwengespreksgroep: Is voor vrouwen die zich willen bezinnen op de Bijbel en hun persoonlijk geloof door ontmoeting en gesprek.
 • Team postbezorgers: 30 gemeenteleden die maandelijks de Nieuwsbazuin bezorgen plus regelmatig andere post.

Teamwork

Naast deze teams zijn er ook de volgende teams actief in de gemeente:

 • Team Diaconaat: vijf gemeenteleden. Zij hebben zorg en aandacht voor hen die te weinig middelen hebben om te voorzien in hun dagelijks onderhoud. Dat geldt zowel voor mensen binnen onze gemeente als daarbuiten. Daaronder vallen:
  • Team Plaatselijk Diaconaal Werk (PDW). Bestaat onder andere uit voedsel verzamelen voor de voedselbank. Zij verspreiden ook het tijdschrift Elisabeth.
  • Team Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp (ZWO). Zorgen voor het betrekken van de gemeente bij werelddiaconaat en ontwikkelingshulp.
  • Team kerkauto: Zij halen gemeenteleden op die niet zelfstandig naar de kerk kunnen gaan.
  • Team Vakantiebureau: Maken vakanties mogelijk voor hen die anders geen vakantie zouden hebben.
 • Team Eredienst: Vijf gemeenteleden, waaronder een preekvoorziener. Zij overleggen regelmatig over alle erediensten en maken een jaarrooster. Bij dit team hoort ook:
  • Afkondigingen
  • Avondmaalsvieringen
  • Bloemen in de kerk
  • Liturgisch bloemschikken
  • Cantorij. Werkt jaarlijks mee aan enkele erediensten
  • Groot letterliturgie. Wordt wekelijks gemaakt en bezorgd bij hen die dat nodig hebben.
  • Kinderkerk. Eigen dienst voor kinderen 4-12 jaar tijdens de wekelijkse eredienst.
  • Lectoren. Lezen bijbelgedeeltes tijdens de eredienst op zondag.
  • Multimediagroep. Verzorgen de multimedia tijdens erediensten en afscheidsdiensten en eventueel bij andere activiteiten.
  • Organisten. Verzorgen de muzikale begeleiding tijdens de erediensten.
  • Zonnekerk. Bij de Zonnekerk horen mensen met een verstandelijke beperking. Worden uitgenodigd voor gezinsdiensten.
 • Team Jeugd: Coördineert het jeugdwerk. Organiseren activiteiten voor en door de jeugd.
  • Catechisatie. Wordt gegeven door de predikant aan leerlingen van groep 7 en 8 die zich opgegeven hebben. Zij maken op een speelse en informatieve manier kennis met het christelijk geloof.
  • Belijdeniscatechisatie. Is catechisatie die gericht is op het doen van belijdenis. Wordt gegeven door de predikant.
  • Jeugdkerk. Maandelijkse bijeenkomsten voor de jeugd van 12-16 jaar in De Deel. Activiteiten d.m.v. gesprek, multimedia, muziek, creatief bezig zijn.
  • Shalom. Maandelijkse bijbelkring voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook voor ontmoeting en onderling contact.
 • Team kerkrentmeesters: Dragen zorg voor de exploitatie van de kerk en de kerkelijke ruimtes.
  • Archief.
  • Collectebonnen. Kunnen een keer per maand aangeschaft worden.
  • Gebouwen.
  • Kerkelijk bureau: Ledengegevens. Administratie. Vaste Vrijwillige bijdrage (VVB)
  • Kostersgroep. Verrichten voorkomende werkzaamheden rondom de eredienst en bij afscheidsdiensten. Ook het koffie drinken na de eredienst wordt door hen verzorgd.
  • Onderhoudsploeg. Doen voorkomende werkzaamheden in en aan het kerkgebouw.
  • Schoonmaakgroep. Maken wekelijks kerkgebouw schoon.
  • Tuinploeg. Onderhoudt tuin en parkeerplaats rondom de kerk.
 • Team activiteiten: Organiseert verschillende activiteiten vanuit de kerk.
 • Kerstwandeling: In december. Wandeling door het dorp. Onderweg muzikanten en figuranten. Georganiseerd door de gezamenlijke kerken.
 • Koffiedrinken na de eredienst.
 • Koffieochtend: Om de week op woensdagochtend vanaf 10.00 uur in De Schaapskooi.
 • Korenavonden: Twee maal per jaar, in maart en oktober op de zondagavond.
 • Muziekuurtje: Iedere eerste zondag van de maand tussen 19.00 uur en 20.00 uur luisteren naar muziek, verhaal of gedicht.
 • Soepenbuffet en Stamppotbuffet.
 • Tentdienst: aan het begin van de Feestweek van Grootegast. Georganiseerd door de gezamenlijke kerken.
 • Wereldgebedsdag: In het Witte Kerkje. Georganiseerd door de gezamenlijke kerken.
 • Fietsen of wandelen: Aantal keren per jaar op de zondagmiddag.
 • Filmmiddag: Van oktober tot maart één keer per maand op de zondagmiddag.

De gemeente nog beter leren kennen? U bent van harte welkom op de classisvergadering. Tot dinsdag 16 april! Klik hier voor meer informatie.

Scroll naar boven