Primeur: kennismakingsdag colleges

Het was nog in geen enkele andere classis gedaan. Maar classispredikant Jan Hommes vond het belangrijk dat er verbinding was tussen de colleges van de classis. Daarom troffen alle leden elkaar op 30 oktober 2021 in het Loughoes in Eelde. Ds. Hommes doet verslag.

De aanwezigen waren de vier colleges en het moderamen. Vrijwel iedereen was er. Dat was bijzonder, het is namelijk niet gebruikelijk dat deze colleges contact met elkaar hebben. De colleges moeten onafhankelijk van elkaar hun werk kunnen doen en recht kunnen spreken. Aan de andere kant is het goed om van elkaar te weten welke colleges er zijn en wat ze doen. Als er bijvoorbeeld een klacht binnenkomt die niet onder jouw college valt, kun je de indiener doorsturen. Of als je met een gemeente of predikant in gesprek bent, kun je ze adviseren waar ze met een probleem naartoe moeten.

We leerden op deze kennismakingsdag wat iedereen doet, en op welke manieren we elkaar van dienst kunnen zijn. Zo leren we elkaar kennen. De onafhankelijkheid kwam niet in het geding, en natuurlijk was er geen overleg over concrete zaken. De insteek was juist overstijgend: je moet weet van elkaar hebben.

We hadden vijf sprekers, deskundigen op het gebied van elk college en het moderamen van de classis, uit het hele land. Na een korte viering vertelde ds. Lieuwe Giethoorn, projectleider Kerk2025, over het belang en de mogelijkheden van de classis. Ds. Klaas Bakker (voorzitter van het Generaal College voor de Visitatie) hield een inleiding over kerkrecht en visitatie, dhr. Wim Oosterom (voorzitter van het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) hield een inleiding over kerkrecht en beheer, emeritus hoogleraar kerkrecht prof. Leo Koffeman over kerkrecht en opzicht en mw. Marjoleine Engelbert van de synode over kerkrecht en bezwaren en geschillen. Het is bijzonder dat ze allemaal enthousiast waren en naar Eelde wilden komen.

Bij elke inleiding werden vragen gesteld en was er discussie. We lunchten samen en ’s middags gingen de colleges uit elkaar voor verschillende workshops. Zo kon iedereen de eigen casuïstiek meenemen en met de inleider over dat onderwerp van gedachten wisselen.

We sloten de dag met elkaar af. De reacties waren positief: het was een goede dag. Het is zeker zinnig om dit eens in de twee jaar te doen, zodat nieuwe mensen het ook mee kunnen maken.

Ik denk dat mensen zo positief waren omdat de inleidingen heel helder waren. Dat is prettig, want dan weet je wat colleges doen en krijg je historisch perspectief. Ten tweede konden mensen elkaar in een ontspannen setting spreken. Je ontdekt dat er in die andere colleges ook mensen zitten die ze wel kennen. Het is de ontmoeting die het tot een waardevolle dag heeft gemaakt.

Ds. Hommes op de kennismakingsbijeenkomst

Ik vind verbinding belangrijk, daarom organiseer ik dit soort dingen. We moeten het samen doen. Corona gooide aanvankelijk roet in het eten, maar tot mijn verbazing was de dag niet moeilijk te organiseren. De inleiders die ik vroeg zeiden heel snel ja. Ik was ook bang dat de colleges zouden zeggen ‘hè, dan zijn we weer een zaterdag kwijt’, maar er was geen wanklank. En iedereen vond het een goede, nuttige dag die ze graag wilden herhalen.

Ds. Jan Hommes

Op de foto: v.l.n.r. mw. Marjoleine Engelbert, dhr. Wim Oosterom, ds. Klaas Bakker, ds. Lieuwe Giethoorn en prof. Leo Koffeman.

Scroll naar boven