Pasen 2023: bericht classipredikant

‘Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.’

                                                                       (Mattheüs 28:2)

‘Alles is gericht op bevrijding’, zo begon ik mijn meditatie op Witte Donderdag en ik geloof dat van harte. Pasen als kern van ons geloof, kern van onze traditie, basis van ons bestaan, want we vieren doorgang naar nieuw leven. Bemoedigend, vol liefde aan ons gegeven is die engel die afdaalde vanuit de hemel, dat kan ons allemaal gebeuren en overkomt velen ook zo nu en dan.

‘Opstanding uit de dood is het meest concrete dat je met je leven kan doen, in alle verbanden waarin je meeleeft,’ zegt Huub Oosterhuis over Opstanding en dat heeft me altijd geraakt en bemoedigd.

Het geschenk van de uiterste liefde van God in Jezus voor ons mensen en de daadkracht die we met elkaar kunnen delen, die we kunnen uitstralen met het oog op mensen.

Die engel komen we regelmatig tegen in bijbelse verhalen. Zoals bij Elia, die moe is van alle inzet die hij heeft gepleegd en het beloofde land als het ware uitloopt naar Egypte, waar alles beter was, ooit; hij werd geroepen, opgeroepen en stond op en ging gedragen door het licht. Zoals bij Jona, die zijn opdracht niet zag zitten, maar in de ontmoeting opstond en de weg ging die nodig was. Zoals bij het graf, wanneer de engelen als boodschappers tevoorschijn komen en ons vertellen dat we kunnen en mogen opstaan als geroepenen en aan het licht gebrachte mensen, onderweg in een wereld die ons nodig heeft.

Ik vind het inspirerend dat die engel blijft komen, dat de steen niet te zwaar of te groot of te onhandelbaar is, dat wij zo’n engel kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Deze weg wordt ons gegeven, deze bevrijding mogen we delen, met het oog op mensen wie of waar dan ook. Meer dan ooit nodig denk ik. Die steen wegrollen en erop gaan zitten, de openheid de ruimte bieden, elkaar opzoeken, dat is ook kerkelijk meer dan ooit nodig en we krijgen de kans, we kunnen niet zeggen dat die engel niet voor ons is gekomen.

‘Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten’

Gezegende Pasen gewenst,

ds. Jan Hommes

Scroll naar boven