Opzetten diaconaal platform met…?

Of ik mee kon denken met het opzetten van een soort diaconaal platform. Deze vraag stelde me pas iemand Het Hogeland, een burgerlijke gemeente boven de stad Groningen. Ze hadden ontdekt hoeveel diaconale initiatieven er naast elkaar bestaan, zoals opvang van vluchtelingen of hulp aan een voedselbank.

Daarom ontstond het idee om dit onder één platform onder te brengen, zodat men van elkaar weet. Daarvoor willen ze met mij een bijeenkomst plannen en de verschillende kerken achter de initiatieven uitnodigen. Ik raadde haar aan ook contact te zoeken met de lokale welzijnsorganisatie of de gemeente (bijvoorbeeld een armoedebeleidsadviseur) om deze direct aan te laten haken, wellicht samen met andere organisaties. Dan krijg je een breder gedragen platform, waarbij de kerk initiatiefnemer is. Ze kreeg een enthousiaste medewerker aan de lijn, die volgens haar een behoorlijk bereik had. Ze mailde mij het volgende hierover:

“In mijn gesprek met haar kwam naar voren: Kledingbank Maxima, Stichting Vrienden voor Elkaar (Winsum), Schuldhulpmaatjes, Armoede Platform, Eigen Kracht Noord-Groningen, Speelgoedbank Uithuizen, Kredietbank, Stichting Urgente Noden en ook zorgorganisaties zoals wijkzorg. Ik was eerlijk gezegd geraakt in wat ik t.a.v. de sociale kaart allemaal nog niet weet… dat zegt genoeg, denk ik.”

Bijzonder wat er gebeurt als je (als kerk) een brug slaat naar anderen. In het vaak versnipperde hulp(aanbod) in Nederland is dat meer dan welkom. In eerste instantie denk je wellicht bij een diaconaal platform vooral aan kerken. Echter, door dit breder te trekken, word je eigen blikveld ook ruimer en zullen ook anderen het mee helpen dragen. En ook dat is geen luxe. We hebben elkaar nodig. Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. De eerste stappen zijn gezet. In maart volgt de eerste bijeenkomst. Wordt vervolgd.

Om de week schrijf ik een pareltje uit mijn werk: Een tip, ervaring, persoonlijk verhaal, gedicht of iets anders. Ter inspiratie voor jou als diaken/christen om je in te zetten voor mensen die in armoede leven.

Christiaan Dekker, diaconaal consulent

Scroll naar boven