Nieuwsbrief classispredikant februari 2022: Veilige kerk

En dan gebeurt wat vrijwel iedereen had willen voorkomen: een oorlog in Oekraïne, waar wij als Europa uiteraard nauw mee verbonden zijn. Op allerlei manieren wordt geprobeerd het geweld te keren en in de nood van mensen te voorzien, onder andere via Kerk in Actie. Ook wordt aandacht gevraagd voor de mensen uit Oekraïne in ons land. Hieronder de link voor de reactie van de Protestantse Kerk Nederland, scriba ds. Rene de Reuver en voorzitter synode ds. Marco Batenburg met een oproep voor gebed, dan wel een gebedsdienst met een gebed. Van harte ondersteund, een dringende oproep.

En hierbij een citaat van paus Franciscus:

En ik wil een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-gelovigen. Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met Gods wapens, met gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om van Aswoensdag, op 2 maart aanstaande, een dag van vasten voor de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op een speciale manier aan om zich op die dag intens aan gebed en vasten te wijden. Moge de Koningin van de Vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van oorlog.

Paus Franciscus

Donderdag opende de voorzitter van de kerkenraad waar ik op bezoek was met het lezen van Psalm 84 en ik dacht aan de laatste verzen:

Want God de Heer is een zon en een schild
Genade en glorie schenkt de Heer
Zijn weldaden weigert Hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
Heer van de hemelse machten,
gelukkig wie op U vertrouwt.

Wat we tegenover de boosaardige machten van geweld en machtsdenken kunnen plaatsen is vertrouwen op de ontmoeting met God: je laten voeden met liefde en vrede, met de Geest van Zijn trouw.

Veilige kerk

Er zijn veel vragen in gemeenten over ‘veilige kerk’. Het is belangrijk dat gemeenten aandacht hebben voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon, eventueel samen met andere gemeenten. De website van onze Protestantse Kerk heeft daarvoor handvatten. Ooit hadden we het idee dat vanuit de classis te doen, maar dat is niet verder gekomen; dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Een hartelijke groet,
ds. Jan Hommes, classispredikant
j.hommes@protestantsekerk.nl
06 51 99 97 11

Scroll naar boven