Leg je verlegenheid op tafel

Het ontbreekt veel kerken aan het contact met mensen die hulp nodig hebben. Kerken gaan ervan uit dat vragen bij hen komen, maar contact is er niet. Ze doen wel diaconale dingen, zoals acties voor de voedselbank, collecteren voor goede doelen (wat overigens goed en belangrijk werk is!), echter ‘echt contact’ ontbreekt.

Bij diaconale presentie is er sprake van een omkering: Kerken moeten vragen hoe ze anderen kunnen dienen. In navolging van Jezus die vroeg: Wat kan ik voor u doen? Zo worden ‘zij van de kerk’ dus diegenen die om hulp vragen. Het ongemak is dus ook voor degene ‘van de kerk’. Dat vraagt van een gemeente (!) niet alleen van diakenen, om actief noden en behoeften in haar omgeving op te merken. En vervolgens de vraag te stellen: Hoe zou ik (of de kerk) je hierin kunnen helpen?

Dezelfde vraag kun je ook stellen aan organisaties om mee samen te werken. En daarbij maar gewoon je verlegenheid op tafel leggen: Wij hebben (nog) geen contact met mensen die wellicht hulp nodig hebben, maar willen wel graag mensen helpen. Dus, help ons helpen.

Ik weet zeker dat God je verrast en zegent met bijzondere ontmoetingen en samenwerkingen. Ga heen…

Om de week schrijf ik een pareltje uit mijn werk: Een tip, ervaring, persoonlijk verhaal, gedicht of iets anders. Ter inspiratie voor jou als diaken/christen om je in te zetten voor mensen die in armoede leven.

Christiaan Dekker, diaconaal consulent

Scroll naar boven