Gezocht: notulist(e) voor de classicale vergadering

Het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe is op zoek naar een notulist(e) die de classicale vergaderingen wil notuleren. Tot nu toe nam onze scriba deze taak op zich maar door de toenemende zorg voor haar partner (wegens de ziekte van Parkinson) zoeken we iemand die het notuleren van de classicale vergaderingen op zich wil nemen.

Van de notulist(e) verwachten wij dat hij/zij aanwezig is bij de classicale vergaderingen en dat zij/hij een verslag maakt van de vergadering zodat de afgevaardigden naar de classicale vergadering en andere deelnemers en/of belangstellenden kunnen teruglezen wat er besproken en besloten is. Voor de uitwerking van de notulen kunnen de vergaderingen digitaal worden opgenomen.

De classicale vergaderingen vinden doorgaans vier keer per jaar plaats op wisselende locaties, waarvan twee in het voorjaar en twee in het najaar, steeds op een dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur uiterlijk. De notulist(e) hoeft geen ambtsdrager te zijn. Voor de notulist(e) is een vergoeding beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan contact op met de scriba van onze classis, mevrouw Leny de Zeeuw, mobiel 06-53645985, mail: scriba@classisgroningendrenthe.nl

Scroll naar boven