Hoe ben je kerk? Bijeenkomst Ring Winsum

Op donderdagavond 7 april 2022 kwam de Ring Winsum, na bijna anderhalf jaar, weer bijeen in Leens. Ringen zijn ontmoetingsplaatsen en momenten voor gemeenten en kerkenraden in een bepaalde regio, in dit geval regio Winsum. Ontmoeting en gesprek, uitwisseling van ervaringen staan daarbij centraal. Deze donderdag ging het gesprek over ‘Hoe ben je kerk?’

In de Stille Week houden meerdere gemeentes vespers en diensten al dan niet samen met gemeenten in hun nabije omgeving of cluster of met de plaatselijke vrijgemaakt gereformeerde kerk. In de Ring zijn er groeiende contacten met de plaatselijke vrijgemaakt gereformeerde kerken. Plaatselijke samenwerking omvat in meer of mindere mate: vorming en toerusting, gezamenlijke vespers en samenkomsten rond christelijke hoogtijdagen en lokale feestweek, diensten en activiteiten in verzorgingshuis, activiteiten rond Bid- en Dankdag, jeugdwerk, gezamenlijke vergaderingen van dagelijkse besturen, diaconale samenwerking en de opvang van vluchtelingen.

Daarnaast spraken wij over (mogelijke) opvang van Oekraïners in verschillende dorpen. De vraag is wat onze positie is als kerk, ook in contact met de burgerlijke gemeente(n). Kun je opvang waarmaken? Zoek in ieder geval naar lokale bondgenoten, zoals andere kerkgemeenten, dorpsbelangen, ondernemers- en middenstandsverenigingen en werk samen met de burgerlijke overheid.

Er is contact en overleg tussen kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeenten, bijvoorbeeld in de burgerlijke gemeente Het Hogeland. De gemeente Eemsdelta, waar een aantal gemeenten in onze Ring toe behoren, kent een tweejaarlijks pastoresoverleg. In Ten Boer, dat valt onder de burgerlijke gemeente Groningen, ligt deze contactvorm met de burgerlijke gemeente lastiger.

De burgerlijke gemeente Het Hogeland is bezig met het ontwikkelen van een kerkenvisie en is daarvoor in gesprek gegaan met lokale gemeenten in haar gebied. Daarbij kan er ook geholpen worden met het aanvragen van subsidies en hulp van ‘Boei’ bij verduurzaming, restaureren en verkoop/herbestemmen van cultureel erfgoed.

In de protestantse gemeente Winsum-Halfambt is er met het project ‘Kerk in Dorp’ meer duidelijkheid ontstaan over de rol van kerk en kerkgebouw in het dorp en zijn dorpsbewoners en burgerlijke gemeente daarbij betrokken.

Een aantal gemeenten heeft een zware tijd achter de rug in en na corona. Andere gemeenten zien positieve dingen in verband met waardering van onlinediensten. Het zoeken naar nieuwe vormen van ontmoeting en contact, tussen gemeenteleden en daarbuiten, speelt op veel plekken een rol, daarin is de pandemie een katalysator geweest.

Aardbevingsproblematiek in de regio blijft slepend. Er is over het algemeen weinig vraag naar ondersteuning en thematisering van het onderwerp door kerk en kerkdiensten. De aardbevingszondag in juni is wel een belangrijk kerkelijk moment om stil te staan bij de problematiek. Mensen vinden het fijn om ‘gezien’ te worden, wanneer de kerk bijvoorbeeld een attentie langs brengt.

Hoe verloopt de samenwerking in de clusters? Hoe kunnen we elkaar van dienst zijn? In coronatijd heeft de bestuurlijke ontmoeting van gemeenten in een cluster grotendeels stil gestaan, nu pakt men de draad weer op.

Bij de rondvraag kwam aan de orde:

  • Kan er meer aandacht komen in de kerk voor de situatie in de wereld en de gevolgen voor de wereldvoedselvoorziening? Honger in de wereld kent een grote omvang, die hoort op de kerkelijke agenda thuis.
  • Hoe staat het met beleid rondom ‘Veilige Kerk’? Zijn daar gemeenten mee bezig? Op de classis is het onderwerp ook aan de orde geweest. Omdat er veel kleinere gemeenten zijn in onze regio is het voorstel om ook als Ring een meldpunt/vertrouwenspersoon te gaan realiseren, voor ringgemeenten die dat niet plaatselijk zelf kunnen. De werkgemeenschap predikanten en kerkelijk werkers van de Ring werkt het voorstel verder uit.

In de eerste helft van 2023 is de volgende Ringvergadering. Het zingen van lied ‘De maan is opgekomen’ besloot deze boeiende bijeenkomst.

Scroll naar boven