Heleen Maat wordt regiopredikant in onze classis Groningen-Drenthe

Op de laatste classicale vergadering op 20 september in de Catarinakerk in Roden heeft Heleen Maat zich voorgesteld als nieuw te benoemen regiopredikant in onze classis. Dat is een geheel nieuwe functie in onze Protestantse Kerk. Het is de bedoeling dat zij samen met kerkenraden en voorgangers zoekt naar wat er nodig is voor gemeenten om lokaal zo lang mogelijk verder te kunnen.

Op veel plekken is de bestuurlijke kracht een zorg en is het wellicht mogelijk om elkaar te helpen om zorgen weg te nemen door meer samen te werken. We hopen dat daardoor meer energie vrijkomt om vitaal gemeente te zijn in het dorp of de wijk, omdat wij zien dat er zo veel mensen met zo veel liefde voor de kerk aan het werk zijn.

Daarom een regiopredikant

De classis vindt het belangrijk dat plaatselijk gemeenten zo lang mogelijk door kunnen gaan en we denken dat op veel plekken dat alleen maar kan wanneer gemeenten samenwerken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar bijvoorbeeld vanwege onderlinge verschillen (in grootte, cultuur, ligging) en de angst om de eigenheid kwijt te raken is dat best spannend en lastig. Daarom hebben we geprobeerd een manier te vinden gemeenten begeleiding te bieden om te zoeken naar de kansen en mogelijkheden.

Daarom Heleen Maat

Heleen Maat is als predikant betrokken op kleine gemeenten, is interim-predikant geweest op verschillende plekken en met deze combinatie iemand die gevoel heeft voor de mogelijkheden die er zijn om samen op te trekken. Tijdens de classicale vergadering vertelt ze dat “ze meer dan 25 jaar op het platteland werkt. Werken in kleine dorpjes is belangrijk om te kijken hoe je gestalte kan geven, hoe je zichtbaar bent in kerk en dorp. Regionalisering is geen doel op zich, maar een middel. Vitaal, zichtbaar, kans gevend, ondersteunen om samenwerken te bevorderen.”

Naar de notulen: “Heleen Maat wordt met applaus ontvangen”.

Dit gaat ze doen

Zij zal contacten leggen met vooral groepen of clusters van gemeenten (zowel kerkenraden als voorgangers) om te zoeken naar wat voor de gemeente van belang is op basis van het verlangen geloofsgemeenschap te willen zijn op hun plek. Kerk-zijn als vindplaats van geloof, van een gemeenschap waarin het verhaal van Gods liefde door kan gaan is de basis voor de instelling van deze functie.

Heleen is op dit moment werkzaam als interim-predikant in Hardegarijp en als gemeentepredikant in Aduard-Den Ham-Fransum. Zij zal in de nieuwe functie beginnen op 1 november aanstaande. De bevestiging zal zo snel mogelijk volgen.

Classispredikant ds. Jan Hommes
Glimmen 11 oktober 2022

Foto: Anjo de Haan

Scroll naar boven