Een plek om samen te zijn

Afscheid van ds. Jan Hommes, classispredikant Groningen-Drenthe

Alice Henkel

Vrijdag 15 december 2023 nam ds. Jan Hommes afscheid als classispredikant van Groningen-Drenthe in de Jozefkerk te Assen. De kerk was al versierd voor het komende kerstgebeuren, wat al feestelijk was, net als de korte dienst en wat daarna kwam. Op de eerste rijen zaten natuurlijk zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en verdere familie. Dat de kleinkinderen aanwezig waren, werd voor iedereen duidelijk toen Jan Hommes in vol ornaat achter het spreekgestoelte stond en een klein stemmetje riep: “Opa, opa!”

In zijn overweging ging Jan Hommes in op wat hem geïnspireerd heeft. Hij noemde de vroedvrouwen Sifra en Pua uit Exodus 1:15-22. Zij weigerden het bevel van de farao van Egypte op te volgen om alle Israëlitische jongetjes te vermoorden. Ook verder had hij oog voor de rol van de vrouw in de Bijbel. Kijk ook naar de rol van de vrouwen rond de opstanding. Daarnaast noemde hij de kerk een plek om te zijn, om samen te zijn.

Aansluitend waren een aantal toespraken gepland, jammer genoeg waren twee sprekers ziek geworden en konden niet komen. Wouter Slob kon, ondanks ziekte, gelukkig wel spreken.

De voorzitter van het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe, Henk van Dijk, sprak over de samenwerking met Jan Hommes en hoe ze regelmatig zaken doorspraken in hun ritten naar gemeenten of vergaderingen. Namens de classis gaf hij hem het Bijbels Culinair Kookboek van Wilmink plus een cursus koken voor een groep van tien personen.

Daarna kwam het echte informele deel met hapjes en drankjes. Er werd veel gepraat en er vonden vele leuke ontmoetingen plaats. Dat krijg je zo wanneer dominees en ander kerkvolk elkaar weer tegenkomen en zo hun eens begonnen gesprekken voort kunnen zetten.

Henk van Dijk spreekt ds. Hommes toe. Foto’s: Alice Henkel
Ds. Jan Hommes te midden van zijn familie
Scroll naar boven