Ds. Ellen Peersmann nieuwe classispredikant Groningen-Drenthe

Vanaf 1 januari 2024 is ds. Ellen Peersmann classispredikant van de classis Groningen-Drenthe (PKN). Zij volgt ds. Jan Hommes op. Dit werd bekendgemaakt op de classisvergadering van 10 oktober 2023, waarin ds. Peersmann beroepen en benoemd werd. De aanstelling duurt vijf jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar.

Ds. Ellen Peersmann (1961, ’s Gravenhage) ziet uit naar haar werk in de classis. “De Classis Groningen-Drenthe is voor mij een nieuwe uitdaging en ik heb er zin in. Het raakt mij dat er in deze provincies zoveel kleine gemeenten zijn die moedig doorgaan; blijven bidden, de Bijbel blijven openen. Ik heb er veel respect voor dat je zo de kerk gaande houdt in een dorp of wijk. Daarmee wil ik graag helpen.” Ze is lerares en predikant geweest op verschillende plekken in Friesland en is sinds 2012 gemeentepredikant in Kollum. Tevens zit ze nu nog de Classis Fryslân voor en is ze afgevaardigde geweest naar de Generale Synode, die een leidinggevende rol speelt in de landelijke Protestantse Kerk. “Ik ben me er heel erg van bewust dat ik dit, als mens, doe in dienst van de Here God. Ik hoop geïnspireerd door de Geest het werk in de classis te gaan uitvoeren.”

In een milieu waarin het steeds moeilijker wordt om predikanten te benoemen, is het moderamen van de classis Groningen-Drenthe zeer verheugd over de nieuwe aanstelling. Henk van Dijk, voorzitter: “In haar rol van classisvoorzitter in Friesland liet ds. Peersmann zien dat ze een goede afweging kan maken tussen de zelfstandigheid die gemeenten nodig hebben en de noodzaak om als deel van de landelijke kerk gemeenten en voorgangers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in dezen. Hierbij laat ze zien oog te hebben voor de menselijke maat.”

Ds. Peersmann wordt feestelijk verbonden aan de classis in een viering op zondagmiddag 14 januari 2024. Op 15 december neemt de classis afscheid van ds. Jan Hommes, die met emeritaat gaat. Dit gebeurt in een viering in de Jozefkerk, Assen, op vrijdag 15 december (inloop 14:00 uur, dienst 15:00 uur).

De Protestantse Kerk in Nederland kent sinds 2018 elf classes met elk een classispredikant. Na de eerste aanstelling van vijf jaar zijn dit jaar ook in de classes Zuid-Holland Noord, Fryslân en Gelderland Zuid & Oost nieuwe classispredikanten benoemd.

Foto: Kiek van Siek

Scroll naar boven