Dringende oproep: help mee

Met bovenstaande tekening zond ik jullie mijn zomerse nieuwsbrief, voor de meesten vlak voor de vakantie. Ik maak er opnieuw gebruik van voor een dringende en urgente oproep. De vorige week hebben we allemaal kennis kunnen nemen van de onwaarschijnlijk belabberde omstandigheden waaronder asielzoekers buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moesten verblijven: te weinig medische zorg, te weinig te eten en te drinken, kou in de nachtelijke open lucht, te weinig sanitair en wasgelegenheid kortom, dit kun je mensen niet aandoen. Veel mensen hebben dan ook uitgesproken dit niet te kunnen aanzien en dat ze iets willen doen, zich afvragend wat en hoe.

De Protestantse Kerk Nederland komt met een verzoek, maar dat gebeurt ook langs andere kanalen. Tot nu toe was het niet mogelijk opvang kleinschalig vorm te geven, maar dat wordt nu wel toegestaan. Dat is waar veel mogelijkheden liggen, want er zijn volop gemeenten die al eerder hebben aangegeven ruimte en vrijwilligers beschikbaar te hebben voor de opvang van een beperkt aantal mensen. Er gebeurt al het een en ander op dit terrein, maar wellicht biedt deze manier van opvang soelaas voor de ergste nood van dit moment. Daarom het verzoek om na te gaan bij gemeenten of er ruimte en of er vrijwilligers beschikbaar zijn om daar aan mee te doen. Er zijn al gemeenten die zich hebben aangeboden, maar er is ruimte nodig voor alle mensen die nu buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moeten verblijven. En wanneer we dat gezamenlijk oppakken is het voor de meeste gemeenten te doen. Een leegstaand kerkgebouw of een niet bewoonde pastorie of een ander ruimte die geschikt is of kan worden gemaakt is welkom en wel meteen, maar wellicht ook later. Vrijwilligers voor de begeleiding van de mensen die worden opgevangen is nodig.

De Dienstenorganisatie bereidt zich voor op hulp en heeft tenminste voor de nadere tijd voor gemeenten informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Alle informatie via bijgaande link of via de website van de classis Groningen-Drenthe. Online informatiebijeenkomst opvangcrisis | Protestantse Kerk in Nederland en via j.dekker@protestantsekerk.nl . Ook kunt u zich melden bij INLIA, die bezig is de kleinschalige opvang grootschalig in te zetten. Zij kunnen u ook van meer informatie voorzien van wat er nodig is: www.inlia.nl .

Mocht u als kerkelijke gemeente geen gebouw ter beschikking kunnen stellen maar wel vrijwilligers of andersom, meld u zich dan ook aan, dan kunnen we op andere manieren wellicht deze beide bij elkaar brengen.

Ik hoop van harte dat u meedoet en zich wilt inzetten om dit op te pakken. De bijeenkomst van zaterdag 27 augustus in de Immanuelkerk, waar mensen door INLIA waren opgeroepen mee te doen was bijzonder om mee te maken. Zo veel energie, natuurlijk ook veel vragen, maar ook de overtuiging dat wij deze mensen niet in de steek kunnen laten. En deze middag waren er al meteen gemeenten die zich meldden, mooi om mee te maken. Nu wij.

ds. Jan Hommes, classispredikant
06-51999711
j.hommes@protestantsekerk.nl

Scroll naar boven