Concrete noden en behoeften

Veel kerken willen best iets doen voor mensen om hen heen, maar weten niet hoe. De PKN-kerken zijn vaak witte middenstandskerken die weinig contact hebben met en ervaringskennis hebben van mensen aan de rand van de samenleving. Er is weinig (doorleefde) kennis van lokale noden en behoeften. Als je daarin dus iets wilt betekenen, zul je dit actief op moeten zoeken.

Eigenlijk zoals Jezus ook zegt in Mattheüs 25, waar Hij spreekt over concrete noden en behoeften; naakten kleden, hongerigen voeden, etc. Echter, waar begin je? Je kunt een voedsel- of kledingbank bezoeken, een welzijnsorganisatie bellen, het Leger des Heils of Humanitas, enzovoort. Als je echt op zoekt gaat naar welke lokale nood en behoefte er leeft, vind je dat ongetwijfeld.

En als kerk kun je het beste ook dicht bij jezelf blijven. Dus als jouw kerk vooral 50+ers herbergt, hoef je je niet te richten op hulp aan jonge kinderen, toch? Het zou dan logischer zijn meer te weten te komen over ouderen, waar mensen met een AOW tegenaan lopen. Wijkwerk of buurtzorg kan je daar vaak ook wel iets over vertellen. Wil je juist meer voor gezinnen betekenen? Vraag eens hoe sportverenigingen omgaan met armoede/geldzorgen. Of scholen. Of je als kerk (in)direct iets kunt betekenen voor mensen die iets niet kunnen betalen. Of hoe je wellicht maaltijden en gezelschap aan kunt bieden.

Armoede ligt breder dan in geld alleen. Arm in contacten in steun of gezelschap. Of in mobiliteit. Mensen kunnen verrast reageren als je ze vertelt over welke activiteiten je hebt als kerk, waar anderen gerust bij aan kunnen haken. Alleen, onbekend maakt onbemind. Dus als Humanitas, de wijkzorg of een welzijnsorganisatie weet welke activiteiten interessant kunnen zijn voor ‘hun cliënten’ dan kunnen zij daar mensen ook op attenderen.  

Er gebeurt vaak al zoveel waar wij als kerken niet mee te koop lopen, maar waarin je ook anderen tot zegen kunt zijn.

Om de week schrijf ik een pareltje uit mijn werk: Een tip, ervaring, persoonlijk verhaal, gedicht of iets anders. Ter inspiratie voor jou als diaken/christen om je in te zetten voor mensen die in armoede leven.

Christiaan Dekker, diaconaal consulent

Scroll naar boven