Bericht van INLIA: update crisisopvang en noodoproep

Beste vrienden en vriendinnen,

Kerkgemeenschappen in Groningen en Drenthe hebben samen met ons massaal gehoor gegeven aan de oproep van 28 augustus jl. om asielzoekers, die onder erbarmelijke omstandigheden voor de poort van het Aanmeldcentrum Ter Apel lagen, een droog bed en verzorging te bieden. Vanaf die dag hoefde niemand meer gedwongen op straat te overnachten.

Gisteren, donderdag, waren er op meer dan 20 locaties van kerken en INLIA inmiddels al 414 mensen ondergebracht, dankzij de inzet van bijna duizend vrijwilligers en de betrokkenheid van meer dan zestig kerkgemeenschappen.

Dat was de situatie tot gisteravond.

Toen stonden er in Ter Apel toch weer honderden mannen, vrouwen en kinderen in de regen voor de poort. Gelukkig konden vrouwen en kinderen ’s nachts alsnog naar noodopvang-tenten in Stadskanaal en elders worden gebracht. 

Voor de mannen die buiten moesten blijven deelden hulporganisaties poncho’s en tentjes uit. Vanuit Groningen hebben we 500 poncho’s meegegeven aan de kerken in Emmen om die in Ter Apel uit te delen.

Vanmorgen hebben we ook met het Ministerie van Justitie & Veiligheid over deze ongehoord dramatische situatie gecommuniceerd en opnieuw aangedrongen op een structurele oplossing. Morgen, zaterdag wordt daarvoor een eerste stap gezet: bij Zoutkamp wordt een nieuwe noodopvanglocatie/voorportaal voor Ter Apel geopend (‘Marnerwaard’) waar gestart wordt met 500 asielzoekers oplopend tot 700.  Tegelijkertijd wordt een afsprakensysteem geactiveerd, zodat veel onzekerheden over het te volgen traject kunnen worden weggenomen.

Veel van de gasten die sinds eind augustus in diverse kerken verblijven worden inmiddels ongerust en maken zich zorgen over het tempo waarin hun procedure verloopt; ze zijn bang dat ze ‘uit beeld blijven’ nu ze niet in Ter Apel voor de poort staan. INLIA heeft met het ministerie en het COA overlegd om te voorkomen dat de mensen die nu door de kerken worden opgevangen daardoor rechten zouden verliezen; dat is voor ons niet aanvaardbaar!
De komende tijd staan we in continu contact met het COA – en waar nodig met het ministerie – om er op toe te zien dat het proces van instroom in de asielprocedure in Ter Apel voor onze gasten verloopt zoals dat is afgesproken.

Toen de kerken en INLIA begonnen met deze crisisopvang werd er van uit gegaan dat dat nodig zou zijn tot de opening van de nieuwe locatie in Zoutkamp, voorzien voor zaterdag 10 september. Afgelopen woensdag liet het COA ons echter weten dat er nog steeds dringend plekken nodig zijn, omdat het systeem en de huidige capaciteit nog niet kan voorkomen dat er mensen op straat moeten blijven vanwege de veel te beperkte doorstroming.  Dat verzoek hebben we nog dezelfde dag aan alle kerken in het INLIA-netwerk gedaan en dat geldt nog steeds. Met de beelden van gisteravond mag dat ook duidelijk zijn.

Voor de kerken die nu al enige tijd gasten hebben, en die hebben aangegeven dat aan die opvang  per a.s. zaterdag of in de loop van volgende week een einde moet komen, maken we afspraken met het COA over de uitstroom naar het aanmeldcentrum Ter Apel of de locatie Zoutkamp.

Vanwege de grote nood willen nogmaals een dringend beroep doen op u allen om – liefst met enige spoed –  te overwegen of u ook tijdelijk opvang zou kunnen bieden aan asielzoekers die nu nog niet in het aanmeld-proces kunnen instromen.  Laten we samen proberen te voorkomen dat er opnieuw mensen gedwongen buiten voor de poort moeten overnachten.

U ontvangt minimaal € 50 per persoon per dag aan vergoeding voor deze opvang en dit kan in overleg aangevuld worden voor bijzondere lasten. Bedden & beddengoed kunnen eventueel via INLIA worden geregeld, veelal binnen één dag. Voor meer uitleg verwijzen we naar de bijlage ‘Praktische aandachtspunten’ die bij ons bericht ‘NOODOPROEP’ van afgelopen woensdag was gevoegd.

U kunt contact opnemen, liefst per mail aan crisisopvang@inlia-projecten.nl.

Met veel dank aan alle gemeenschappen en alle vrijwilligers en met warme groet,

John W.R. van Tilborg,
Directeur INLIA

Scroll naar boven