25 jaar Lheebroek: tentenkamp voor wie nergens heen kon

De Marke is de locatie waar de Raad van Kerken in Nederland 25 jaar geleden, op 22 september 1997, samen met INLIA en lokale kerken een tentenkamp oprichtte in de bossen bij Lheebroek (Dwingeloo). Dat gebeurde in het kader van de campagne ‘Voor een Humaan en Rechtvaardig Asielbeleid’. Het tentenkamp was in 1997 bedoeld voor kwetsbare mensen die de overheid op straat had laten staan – sterker: op straat had gezet. Het waren mensen die nergens heen konden.

Inmiddels wordt eenzelfde groep asielzoekers – op verzoek van de landelijke en lokale overheden – door de rijksdiensten en NGO’s opgevangen, waaronder kerkelijke organisaties zoals INLIA. En inmiddels wordt er in overleg met deze NGO’s gewerkt aan een bestendig toekomstperspectief.

Op de foto steekt Ineke Bakker, voormalig secretaris Raad van Kerken, de stormlamp opnieuw aan tijdens een herinneringsbijeenkomst. En Christien Crouwel riep op om op de deur van de overheid te blijven kloppen totdat het klopt. Dat is onze taak.

Ds. Jan Hommes, classispredikant

Scroll naar boven