Weer een cursus voor (nieuwe) ambtsdragers?

In het seizoen 2022-2023 heeft de werkgemeenschap van predikanten en pastores in de Ring Hoogeveen voor het eerst een regionale cursus voor ambtsdragers aangeboden aan (nieuwe) ambtsdragers uit Hoogeveen en alle omringende dorpen. De belangstelling daarvoor was overweldigend groot en de deelnemers waren overwegend zeer positief over de cursus.

De werkgemeenschap heeft opnieuw de vraag gekregen of deze cursus komend seizoen herhaald gaat worden. We hebben besloten om deze cursus eens in de twee jaar aan te bieden. Dat betekent dat u in 2024/2025 (waarschijnlijk in het najaar van 2024) kunt gaan deelnemen.

Wanneer u in de tussenliggende tijd ambtsdrager bent geworden en graag (wat meer) toegerust wilt worden, verwijzen we u graag naar het aanbod van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij biedt korte cursussen aan, die meer op maat van de verschillende ambten zijn gemaakt (specifiek voor [jeugd]ouderling, [jeugd]diaken, kerkrentmeester, scriba, voorzitter e.d.) Zie daarvoor de website van de PKN.

Namens de werkgemeenschap ring Hoogeveen,
ds. Marianne Paas Feenstra

Scroll naar boven