Te gast bij PWG De Weide: de Classis Dichterbij

Kinderen op het podium in de Vredehorstkerk

Op 21 februari komt de classisvergadering naar Hoogeveen. Naar de Vredehorstkerk (Zuidwoldigerweg 32) om precies te zijn, de thuisbasis van Protestantse Wijkgemeente De Weide. De gastgemeente maakt graag even kennis!

Scriba Gretha van Mulligen vertelt: “Onze kerkgemeenschap telt ongeveer 2500 leden. Ds. Wim Loosman en ds. Jacoline Batenburg zijn onze wijkpredikanten. Daarnaast is op 1 februari een kerkelijk werker begonnen die de focus zal leggen op jeugd en jonge gezinnen. We weten ons gezegend met veel actieve vrijwilligers en een zeer betrokken kerkenraad.”

Startzondag in de Vredehorstkerk

Uit het beleidsplan

“De rijkdom van verscheidenheid en veelkleurigheid vraagt van ons als geloofsgemeenschap nadrukkelijk om onderlinge verdraagzaamheid. We hebben niet allemaal dezelfde wensen. Vooral als het gaat om de eredienst, in al haar facetten, zijn we verschillend in onze voor­keuren. Verschillen in geloofsbeleving zijn door de eeuwen heen de aanleiding geweest voor kerkscheuringen en kerk­verlating. Toch kiezen wij er in volle overtuiging voor, elkaar in verscheidenheid vast te houden.

Wij geloven dat een kerkgemeenschap niet alleen een plaats is waar je voor jezelf en je eigen voorkeuren komt, maar ook een plaats waar je wordt uitgedaagd aan elkaar te groeien. In de kerk oefenen we elkaar en onszelf lief te hebben zoals God ons ook lief heeft gehad. We willen dichtbij God, elkaar en de wereld staan. Ons geloof in God is de basis, het fundament en de kern van onze geloofsgemeenschap. Zo willen wij zichtbaar zijn voor onze omgeving als een ‘stad op een berg’.”

Kerk op schoot

Er is aandacht voor de allerkleinste gemeenteleden door middel van ‘kerk op schoot’-diensten. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. Zo maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. De eerstvolgende ‘Kerk op schoot’ is op zondag 26 maart om 15:30 uur.

Benieuwd wat er nog meer gebeurt bij PWG De Weide? Bekijk de video!

Gretha van Mulligen: “Ik hoop u hiermee een indruk te hebben gegeven over wie wij als kerkgemeenschap zijn en wens u een gezegende bijeenkomst op 21 februari aanstaande in ons mooie kerkgebouw!”

Foto’s: pwgdeweide.nl

Scroll naar boven