Kerstbrief 2021: Het kan, iedereen een plek geven

‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan’.
– Lucas 1: 45

“Wij moeten niet meedoen aan de eindeloze en niet altijd vruchtbare discussie in onze samenleving over een coronapas, over 2G en dergelijke; het is aan ons om te spreken over hoop en liefde, over Hij die ons leven draagt en openbreekt wat dreigt vast te lopen met Zijn liefde.” Een verzuchting van een collega bij een werkgemeenschap, waar we spraken over voors en tegens, over wat wel en wat niet te doen. Het is wat in de ontmoeting van Elisabeth en Maria manifest wordt. Twee vrouwen, beiden in een onmogelijke positie, want de een is te oud zwanger en de ander te jong; twee vrouwen die elkaar verstaan en nabij blijven in het wonderlijke dat aan hen gebeurt.

Ook kwam het woord ‘geduld’ bij mij boven, niet alleen maar vanuit het verhaal, ook vanuit mijn eigen werkelijkheid. Ongeduld zorgt voor chagrijn, voor negativiteit. Geduld betekent datgene toelaten wat je zelf niet kunt sturen, wat je niet zelf kunt bepalen; en daarin is het belangrijk om rust te vinden en de tijd nemen.

Het heeft ook te maken met het uithouden van wat niet zou moeten zijn, maar waar je niet zo veel aan kunt doen. Dat is moeilijk, dat vind ik tenminste wel eens ingewikkeld, want je wilt iets doen, je wilt iets laten zien. Maar hopen op wat je ziet hoeft niet, het gaat om hopen op datgene wat je niet en in ieder geval niet meteen kunt zien. Zo is dat met het nieuwe leven. Bij een zwangerschap weet je dat. Er is veel te controleren onderweg, er zijn talloze echo’s en controles om het te volgen en tijdig te weten wat het wordt; tenzij je dat niet wilt, niet wilt weten, geduld betracht. En toch is het ook altijd weer een wonder dat het allemaal gaat zoals het gaat. Nieuw leven is altijd een grote ingreep in het dagelijkse leven.

Kerstfeest vieren betekent de verwachting van wat komen kan en het geduld opbrengen om dat toe te laten en niet zelf te gaan sturen. De toekomst, die open is naar wat komen kan, daar gaat het om bij de viering van de geboorte van Jezus. Een geboorte met grote gevolgen, zo laat ons het evangelie weten: het kan, omkeren van deze wereld; het kan, samen optrekken; het kan, opkomen en instaan voor mensen op de vlucht, aan de grenzen van ons land en in onze directe omgeving; het kan, iedereen een plek geven; en het kan, vaccinaties eerlijker verdelen over onze wereld. Rust, toelaten van wat kan, geduld en bovenal geloof en vertrouwen dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan, dat hebben we misschien wel meer dan ooit nodig.

In hun ontmoeting sprak Elisabeth de zegen uit bij Maria, omdat zij geloofde, vertrouwen had. Ik wens u allen gezegende kerstdagen.

Afbeelding: ‘Begegnung Maria und Elisabeth’ door Alfons Eugen Drews. “Alles wirkliche Leben ist begegnung.”

Nieuws vanuit de Classis

Coronapas

De coronamaatregelen vragen steeds opnieuw om creatief te zijn. Dat kost ons mensen veel energie, maar er gebeuren ook veel mooie dingen, met verschillende vormen voor de vieringen en met pastorale contacten. Op de website van onze Protestantse Kerk staan de adviezen en zijn ze bijgewerkt met de laatste veranderingen. Er is wel wat te doen over het gebruiken van de coronapas en de gevolgen daarvan. Sommige gemeenten gebruiken deze om toegang tot de vieringen te krijgen. De landelijke kerk adviseert om dat niet te doen, om te zorgen dat iedereen naar binnen kan met de maatregelen die worden genomen, zoals het gebruik van een mondkapje en anderhalve meter. Ten principale is er veel over te zeggen, in dit verband wordt gesproken van uitsluiting, beperkte toegang tot een eerste levensbehoefte en onze scriba ds. de Reuver heeft hierover geschreven op de website van de Protestantse Kerk. De overweging is en blijft aan de plaatselijke gemeente, de kerkenraad in het bijzonder, om de adviezen op hun eigen manier in te vullen.

Samen kerk zijn

Het Breed Moderamen van de classis is op een aantal plaatsen in ons gebied in gesprek met een groep van gemeenten om te spreken over samenwerken of eigenlijk over de vraag op welke manier gemeenten elkaar van dienst kunnen zijn. Er zijn vragen, bijvoorbeeld over een manier om bestuurlijke kracht te bundelen. Sommige, met name kleinere, gemeenten kunnen geen voltallige kerkenraad vormen of zoeken specifiek naar deskundigheid. Ambtsdragers van elkaar lenen is een mogelijkheid, samenwerken op kerkenraadsniveau kan ook, kortom, er is veel mogelijk. Belangrijk is een gevoel dat we samen kerk zijn en dat we het met elkaar moeten oppakken. En dat valt nog niet mee. De classicale vergadering van het najaar wordt ingehaald in februari met vragen aan de afgevaardigden die te maken hebben met de zorgen die er zijn. Aan de gemeenten wordt gevraagd wat ze van ons als Breed Moderamen verwachten. Veel gemeenten vragen om hulp, maar welke hulp? Dat zijn vragen voor de afgevaardigden, maar ook voor de kerkenraden.

We zijn ook druk doende een predikant te financieren en te zoeken die ons bij deze processen behulpzaam kan zijn.

Website

Kijkt u wel eens op onze website? Er staan berichten van onze diaconale consulent Christiaan Dekker, werkzaam vooral in Oost-Groningen en betrokken bij vragen rondom armoede. Zaken betreffende het CCBB, het beheer van onze kerkelijke gemeenten, hebben er een plekje. En daarnaast kunnen gemeenten, ringen, wie dat maar wil ook gebruik maken van de website om iets onder de aandacht te brengen. Een mail naar de beheerder van de website of naar de scriba van de classis biedt daartoe mogelijkheden.

Bezoeken

De vierjaarlijkse bezoeken zijn de afgelopen periode minimaal doorgegaan. Dat zou kunnen betekenen dat er wat druk op de agenda komt voor komend jaar, we zullen zien. Mocht u een afspraak willen maken vanwege bijzondere omstandigheden, dan kan dat natuurlijk altijd. Overdag werkt iets makkelijker dan in de avonduren.

We zoeken naar een mogelijkheid een dagdeel te organiseren voor predikanten die niet in de gemeente werkzaam zijn. Het valt nog niet mee alle namen en adressen te achterhalen, maar we doen ons best en de planning is dat op 10 februari in de ochtend te doen. Datzelfde geldt voor de kerkelijk werkers, die op 2 maart bij elkaar zullen komen. Mocht iemand zich willen aanmelden, dat kan bij mij.

Een hartelijke groet van uw classispredikant,
ds. Jan Hommes
06 51 99 97 11
j.hommes@protestantsekerk.nl

Scroll naar boven