82,4 miljoen vluchtelingen, Moria-deal en een vergunning voor Nüne en Davit: jaarverslag INLIA 2021

2021 was een jaar met veel dieptepunten voor vluchtelingenorganisatie INLIA. Maar er waren ook lichtpunten en momenten waarop het stugge volhouden voor rechtvaardigheid vruchten afwierp. INLIA publiceerde onlangs een prachtig jaaroverzicht voor 2021 met een greep uit de gebeurtenissen per maand.

In het overzicht zie je in een oogopslag de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Hoogtepunten zijn de verblijfsvergunning voor Groningse kinderen Nüne en Davit en de nieuwbouw voor de gasten van INLIA die in Groningen met vele vrijwilligers verwezenlijkt is.

Dieptepunten zijn onder meer de van van Afghanistan en het niet uitvoeren van de Moria-deal door de Nederlandse overheid. In april sloegen de Karen in Myanmar/Birma op de vlucht en leverde een inzamelingsactie van INLIA € 15.000,- op.

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Dit is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

De stichting staat individuele asielzoekers bij, ondersteunt lokale gemeenschappen én burgerlijke gemeentes bij het bieden van hulp en komt op voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers. INLIA is een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen.

Scroll naar boven