“Het geld is voor jullie!”

Met dit fonds bekostigt uw gemeente een project

Corona maakt het ons allemaal moeilijk om gewoon te doen wat we altijd al deden. Nieuwe ideeën zijn er wel, maar geld om op te starten niet altijd. Tenminste, dat denken we. Want heeft uw gemeente wel eens een aanvraag gedaan bij de Algemene Financiële Commissie Regionale Fondsen? Boele Duin, van de commissie, zou niets liever willen dan dat er morgen vijf aanvragen binnenkwamen. “We krijgen te weinig verzoeken.”

Waar is het geld precies voor bedoeld?

“Het kan naar projecten in verschillende categorieën gaan. Gemeenteopbouw is een belangrijke, missionair-diaconaal werk, vorming en toerusting, en jeugd. Alle eisen waar het doel aan moet voldoen staan in een formulier. Men kan ook aanvragen doen voor kleine projecten. In de afgelopen jaren hebben we een bedrag toegekend aan een kerstconcert waarbij verschillende gemeenten samenwerkten, en een pinkstersessie in vier Groningse gemeenten. We willen wel het resultaat zien.”

Er is dus een ‘potje’. Waar komt dat vandaan?

“Het geld is door lokale gemeenten en de landelijke kerk opgebracht voor gemeenteopbouw. Toen heel Groningen en Drenthe één classis werden, kwam het samen onder de Commissie Regionale Fondsen. We krijgen maar mondjesmaat aanvragen om initiatieven te bekostigen. Het geld is door plaatselijke gemeenten gespaard en ook bedoeld voor plaatselijke gemeenten.”

Wat kan zo’n subsidie betekenen voor een gemeente?

“Een jeugdouderling in Oost-Groningen vroeg een bedrag aan om met jongeren uit drie of vier gemeenten samen te gaan schaatsen. Ze regelden busjes en na afloop gingen ze in het jeugdgebouw samen pannenkoeken eten. Het was een ongedwongen sfeer, heel gezellig. Tijdens het schaatsen en zeker tijdens het eten moet je natuurlijk wel communiceren. Dan doe je dus aan gemeenteopbouw. De jeugd is de toekomst.

“Andere voorbeelden zijn een wandeling in het Hoogeveense Spaarbankbos, waardoor mensen met elkaar in contact kwamen tijdens corona, en een kerstpakkettenactie in Assen voor mensen die dat konden gebruiken (zie foto’s). Daar hadden we het nog over in de classisvergadering. Ik had verwacht dat er daarna meer gemeenten zouden zijn die pakketten zouden willen uitdelen, maar nee. We krijgen te weinig verzoeken.”

Wat hoopt de Commissie te bereiken voor de Groningse en Drentse gemeenten?

“Dat gemeenten gaan denken: kunnen we nog wat doen? Zeker in deze tijd. Wij willen gemeenten helpen waar nodig. Toen in Smilde de Koepelkerk werd heropend, werd dat feestelijk gevierd. Er is daarvoor geld bij ons aangevraagd, voor het geheel maar ook specifiek voor de jeugd en voor de ouderen. Er kwamen heel veel mensen bij het Open Huis en de kinderen sprongen op het luchtkussen. Er was een quiz bedacht voor de ouderen, waarbij ze elementen moesten zoeken in de kerk. Na een tijdje moesten ze meer exemplaren van de quiz kopiëren, want de kinderen wilden ook meedoen! Hetzelfde gebeurde met sjoelen. Een combinatie van ouderen en jeugd – wat wil je nog meer?”

Wat wilt u gemeenten op het hart drukken?

“Mensen, kom op: niet gevraagd betekent misschien wel dat u niets kunt organiseren! Wij willen u, mits de aanvraag voldoet aan de criteria, graag helpen. Nou dan, vraag eens wat aan – het geld is er!”

Meteen aanvragen? Hier vindt u het aanvraagformulier en hier staan de eisen waaraan uw project moet voldoen.

Foto’s met dank aan de werkgroep Kerstpakketten van PKN Assen.

Scroll naar boven