Definitief beleidsplan 2023-2028

Na een periode van feedback en gesprekken tussen gemeenten, ringen en het Breed Moderamen van de CLassis Groningen-Drenthe is nu het definitieve beleidsplan voor de jaren 2023-2028 beschikbaar.

De titel van het document is ‘Naar duurzaam gemeente-zijn’. De classis constateert een aantal problemen, waarvoor zij mogelijke oplossingen voorstelt. Ook identificeert de classis een aantal aandachtsvelden. Zo hoopt zij ondersteunend te zijn voor de plaatselijke gemeenten.

Scroll naar boven