Nieuwsbrieven

Pinksternieuwsbrief: vluchtelingen, ambt en beleidsplan

Door admin | 24/05/2023 | Reacties uitgeschakeld voor Pinksternieuwsbrief: vluchtelingen, ambt en beleidsplan

Op de foto: Mensen vluchten voor geweld in Soedanese hoofdstad Khartoum Snel naar:MeditatieVluchtelingenDiscussie over het ambtVoorgangers en beleidsplan classis Groningen-DrentheBijeenkomst preekvoorzieners Zal dit een huis, een plaats zijn waarde hemel open gaat,waar Gij ons met uw englen troost,waar Gij U vinden laat?– Lied 280:4 Het gebeurt overal en altijd, dat mensen ervaren dat de hemel […]

Pasen 2023: bericht classipredikant

Door admin | 07/04/2023 | Reacties uitgeschakeld voor Pasen 2023: bericht classipredikant

‘Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.’                                                                        (Mattheüs 28:2) ‘Alles is gericht op bevrijding’, zo begon ik mijn meditatie op Witte Donderdag en ik geloof dat van harte. Pasen als kern […]

Nieuwsbrief februari 2023: Beleid, bevoegdheid en kerkelijk werkers

Door Jan Hommes, classispredikant | 24/02/2023 | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief februari 2023: Beleid, bevoegdheid en kerkelijk werkers

Op de foto: Oorlog Oekraïne, foto defensie.nl Nieuws, agenda, informatie en oproepen uit de classis ‘God zag alles wat Hij had gemaakt; het was zeer goed.’ (Genesis 1:31)‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’ (Johannes 1:5) Pasen, opstanding en opstaan, vormt de kern van onze christelijke […]

Nieuwsbrief januari 2023: De classis dichterbij, emeriti en jonge voorgangers

Door admin | 18/01/2023 | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief januari 2023: De classis dichterbij, emeriti en jonge voorgangers

Nieuws, agenda, informatie en oproepen uit de classis De classis dichterbij: Hoogeveen/Emmen! Op 21 februari 2023 in de Vredehorstkerk te Hoogeveen vindt voor het eerst een classisvergadering nieuwe stijl plaats. De classis gaat dit jaar naar vier verschillende regio’s binnen de twee provincies. Bij deze eerste vergadering zijn de ringen Emmen en Hoogeveen betrokken. Onderwerpen […]

Nieuwsbrief Kerst: Sporen

Door Jan Hommes, classispredikant | 16/12/2022 | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Kerst: Sporen
Bruine paddenstoel tussen het mos

De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun gezegd was (Lucas 2:20). Paddenstoelen laten hun sporen na, die volgens de website van de IVN (natuureducatie en duurzaamheid) goed ingepakt worden en op die manier met weer en wind op andere plekken […]

Oktoberbrief: Samen komen we verder

Door Jan Hommes, classispredikant | 21/10/2022 | Reacties uitgeschakeld voor Oktoberbrief: Samen komen we verder
Foto van bomen waarop paddestoelen groeien

‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ (Lucas 15:2) Lucas beschrijft het werk van Jezus op een indringende manier, heel praktisch. ‘Gewoon’ met elkaar eten, samen delen wat je hebt ontvangen: het lijkt zo eenvoudig en eigenlijk zou het dat ook moeten zijn. Onze samenleving wordt hierin danig op de proef gesteld. De verschillen […]

Dringende oproep: help mee

Door Jan Hommes, classispredikant | 31/08/2022 | Reacties uitgeschakeld voor Dringende oproep: help mee

Met bovenstaande tekening zond ik jullie mijn zomerse nieuwsbrief, voor de meesten vlak voor de vakantie. Ik maak er opnieuw gebruik van voor een dringende en urgente oproep. De vorige week hebben we allemaal kennis kunnen nemen van de onwaarschijnlijk belabberde omstandigheden waaronder asielzoekers buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moesten verblijven: […]

Zomer 2022

Door admin | 12/07/2022 | Reacties uitgeschakeld voor Zomer 2022

‘Als jullie een huis binnengaan zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”. Als er iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.’ (Lucas 10:5,6) Die zeventig (of twee en zeventig) uitgezondenen, ik zie ze gaan, toen en  nu. En als je ergens […]

Pinksterbrief: wijsheid en vervulling

Door Jan Hommes, classispredikant | 03/06/2022 | Reacties uitgeschakeld voor Pinksterbrief: wijsheid en vervulling

‘De geest van de Heer vervult immers de hele wereld.’ (Wijsheid 1:7) Het bijbelboek Wijsheid was voor mij onbekend terrein. Het behoort tot wat we noemen de Deuterocanonieke boeken en dat betekent dat we bij de Reformatie besloten om het niet in de bijbel, de canon, op te nemen. Ik las deze tekst ter voorbereiding […]

Paasbrief: rennend naar het graf

Door Jan Hommes, classispredikant | 15/04/2022 | Reacties uitgeschakeld voor Paasbrief: rennend naar het graf

‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ (Johannes 20:2) Petrus en Johannes, twee leerlingen, zijn nieuwsgierig geworden en wellicht wat in verwarring; ze rennen naar het lege graf, zoals Maria dat heeft aangekondigd. Ik vond deze afbeelding in een liturgie van de Pauluskerk in […]

Scroll naar boven