14 oktober '23

14 oktober | Kerkendag Ring Groningen

Voor iedereen die zich betrokken voelt bij een PKN-gemeente in de Ring Groningen (Noordlaren-Glimmen, Haren, Groningen-Stad, Hoogkerk, Damsterboord, Scharmer-Harkstede, Westerbroek, Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek e.o.). We beginnen ’s morgens in de Ontmoetingskerk in Sappemeer (Noorderstraat 27). Het middagprogramma is in de Damkerk van Hoogezand (Hoofdstraat 2-6).

Programma:

  • 10:00 uur Inloop met koffie/thee in Ontmoetingskerk
  • 10:30 uur Welkom

Wat valt er zoal te beleven in onze gemeente
Tussendoor tijd voor een tweede kopje thee of koffie
Ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling van ervaringen

  • 12:00 uur Lunch
  • 13:00 uur We begeven ons richting Damkerk
  • 13:30 uur Rondleiding in de Damkerk (zeventiende eeuw, Rijksmonument)
  • 14:15 uur Pauze koffie/thee
  • 14:45 uur ‘Omgangsoecumene in een veenkolonie’ door ds. Frits Praamsma
  • 15:30 uur Afsluiten met Taizé-viering door ds. Jac van Veen
  • 16:00 uur Sluiting

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Graag ontvangen wij uw opgave voor 7 oktober 2023 door een mailtje te sturen naar rinazinger999@gmail.com. Wij hopen velen van u te mogen begroeten op 14 oktober 2023.

Foto: De Damkerk in Hoogezand, foto van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0

Scroll naar boven