1 augustus '24

De Interkerkelijke Commissie (I.C.) van het Dovenpastoraat in de provincie Groningen zoekt een nieuwe

Voorzitter

 

De IC Groningen is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Deze commissie organiseert kerkdiensten voor doven en slechthorenden in gebarentaal, doet pastoraal bezoekwerk, organiseert bijvoorbeeld een Bijbelkring en andere bijeenkomsten, en legt contact met horende gemeenten.
Er zijn gebarentaalkerkdiensten in de stad Groningen waar vooral dove mensen komen
en gecombineerde diensten samen met een horende gemeente op diverse plaatsen in de provincie Groningen.

Taken van de voorzitter:
• Samen met andere IC-leden sturing geven aan het kerkelijk werk onder doven
• Vergaderingen van de commissie leiden (als regel 4 x per jaar)
• Deelnemen aan overleg met andere regionale IC’s en het landelijke dovenpastoraat
(ca. 4 x per jaar)
• De IC Groningen vertegenwoordigen bij bepaalde gelegenheden.

Gewenst:
• Bereidheid om betrokken te raken bij het kerkelijk dovenwerk
• Belangstelling voor de dovencultuur (of reeds daarmee bekend zijn)
• Verbondenheid met één van de deelnemende kerken in de IC.

Wij bieden:
• Een kleine hechte en actieve commissie
• Een groep van dove en slechthorende gemeenteleden die met elkaar meeleeft.

Voor meer informatie:
website van de IC Groningen, www.icgroningen.nl
website van het landelijke dovenpastoraat, www.doofenkerk.nl
huidige voorzitter, Arie Bruin, tel. 050 – 364 34 85, bruin.a@kpnplanet.nl,

Reacties kunnen gericht worden aan:
de secretaris, Geesje Tipker, dovenpastoraatgroningen@gmail.com,
bij voorkeur vóór 1 augustus 2024.

BINNENKORT IN DE CLASSIS

  • 1 augustus '24:
Scroll naar boven