Classicaal Diaconaal Fonds

Diaconale subsidies
Deze werkgroep van de classis maakt jaarlijks een lijst van goede doelen die om diaconale subsidies hebben gevraagd en daarvoor in aanmerking komen. In een toelichting staat meer informatie over elk doel. Plaatselijke diaconieën kunnen van deze doelen gebruik maken om regionale collectedoelen te bepalen. Bovendien wordt elke diaconie jaarlijks om een bedrag gevraagd dat vanuit dit fonds aan de doelen op de lijst wordt overgemaakt.

Overzichten
Bekijk hier de beschrijving projecten 2023
Ga hier naar de intekenlijst projecten 2023
Bekijk hier de begeleidende brief projecten 2023
Bekijk hier de begroting van het Diaconaal Fonds 2021
Bekijk hier de jaarrekening van het Diaconaal Fonds 2019

Scroll naar boven