16 mei '23

Ringbijeenkomst Midden- en Zuidwest-Drenthe

Geachte kerkenraden van Ring Midden- en Zuidwest-Drenthe,

Bij onze laatste bijeenkomst in Nijeveen hebben we afgesproken om op 16 mei weer bijeen te komen. We ontmoeten elkaar op dinsdagavond 16 mei in  Diever, Kruiskerk, Kruisstraat 1a, 7981 AR Diever. De start is om 19.30 uur en om 21.30 uur willen we de avond beëindigen. In onze ontmoeting praten we elkaar bij en wisselen onze gemeenten ervaringen uit.

Onderdelen voor deze avond zijn:

  • Kennismaken met Kruiskerkgemeente van Diever
  • Samenvatting vorige bijeenkomst
  • Goed om te weten (wat je over jouw gemeente wilt delen)
  • ‘Toekomst van de kerk in (kleine) Drentse dorpen.’ Dit onderwerp is opgezet in samenwerking met ds. Ben van der Werven (Diever) en dr. Marten van der Meulen (PThU). Inleiding, vragen en antwoorden hoe we als gemeenten de toekomst ingaan.
  • Ophalen en aanreiken van classicale wetenswaardigheden met en door onze vertegenwoordigers (Anke van Vuren, Pieter Steen).

Aan het slot van onze bijeenkomst regelen we nog wat organisatorische zaken als: waar en hoe de volgende keer en ringcoördinatie. De avond staat onder voorzitterschap van dhr. Homme Geertsma.

Wilt u (i.v.m. ruimte en koffie) doorgeven hoeveel deelnemers er vanuit uw kerkelijke gemeente aanwezig zullen zijn? Wees van harte welkom. Tot dan.

Mede namens ds. Ben van der Werven een vriendelijke groet,

Antoon de Groot, coördinator Stuurgroep Ring Midden- en Zuidwest-Drenthe
antoon@agcon.nl

Scroll naar boven