12 juni '24

Inspiratiedag over het rentmeesterschap van de toekomst

Visie en kennisuitwisseling over het combineren van kansen voor financiële duurzaamheid van de kerk met het dienstbaar zijn aan uitdagingen in de samenleving.

Kerkbestuurders staan voor de uitdaging om te komen tot beleid dat de (financiële) duurzaamheid van de kerk garandeert, op een manier die niet alleen zorg draagt voor de kerk, maar ook voor de aarde en de toekomstige generaties. De PG Winsum wil hierover in gesprek met andere kerken. Samen met de VKB en Kerk in Actie organiseert de PG Winsum daarom een inspiratiedag voor professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met het beheer van geld en goed voor de kerk.

Door de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt in samenwerking met Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer & Kerk in Actie. 

Dag en tijd: Woensdag 12 juni 10.00-17:00
Bijdrage: 39,95 p.p. (inclusief lunch)
Opgeven: Link formulier
Locaties:

(Start programma:)
Protestantse Kerk Winsum-Halfambt
Hoofdstraat W 36, 9951 AC Winsum (Gn)
(Middag programma deels op 2e locatie:)
Nederlands Gereformeerde Kerk De Poort
Borgweg 36, 9951 BG Winsum (Gn)

Winsum is goed bereikbaar met de trein; de kerk is op loopafstand.

Programma

10:00 Ontvangst & mogelijkhedenmarkt
Presentatie door Hille Meetsma (PG Winsum): “Rentmeesterschap en de ontwikkeling van een ecologische zone: een business case voordelig voor zowel de Kerk als de Aarde.”
11:45 Lezing door Prof. Dr. Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar diaconaat: “De kerk en haar grond. De eerste bevindingen van het onderzoek naar kerk en grondbezit.”
12:30 Lunchpauze & mogelijkhedenmarkt
13:30 – 17:00 Workshoprondes met Pauze
17:00 Afsluitend drankje & mogelijkhedenmarkt

Scroll naar boven