29 januari '24

Open colleges over het Israëlisch-Palestijns conflict

Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden

In twee college-avonden van Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) zal Erik Ader ingaan op een pijnlijk actueel onderwerp: het Israëlisch-Palestijns conflict. Hij zal om te beginnen de mythes over dit conflict confronteren met de feiten. Hij maakt daarbij gebruik van het onderzoekswerk dat zijn neerslag vond in zijn boek Kinderen van Amalek, dat in mei 2023 verscheen. Ook zal hij ingaan op theologische kwesties die rond dit conflict spelen in protestants Nederland en op de vraag wat nou eigenlijk wel en niet antisemitisch is. Hij zal inzicht geven in de achtergronden van zijn betrokkenheid bij dit conflict, zoals ook beschreven in zijn eerder verschenen boek Oorlogen & oceanen.

Erik Ader is de zoon van ouders die zich tijdens de bezetting onderscheidden door grootschalige hulp aan Joodse landgenoten. Zijn vader overleefde dat verzet niet. Hun naam is in Groningen welbekend, zeker onder ouderen en in kerkelijke kring. Zijn diplomatieke loopbaan voerde Erik Ader naar vier continenten, de laatste decennia als ambassadeur. Na zijn pensionering keerde hij terug naar zijn geboortegrond Groningen en schrijft hij boeken.

Data: 29 januari en 12 februari 2024
Locatie: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 Groningen
Tijd: 19:30-21:45 uur
Prijs: € 25,-
Aanmelden: tvg-groningen.nl / administratie@tvg-groningen.nl

BINNENKORT IN DE CLASSIS

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Scroll naar boven