17 oktober '23

17 oktober | Ringbijeenkomst Midden- en Zuidwest-Drenthe

De bijeenkomst in Westerbork staat zoals afgesproken geheel in het teken van het jeugdwerk. We doen een rondje langs de gemeenten over de successen die we gehad hebben in het jeugdwerk. En we gaan in gesprek met onze jongeren: wat hebben zij nodig in de kerk? Dit leggen we naast de kernwaarden uit het boek Samen Jong van Sabine van der Heijden e.a., zodat we allemaal deze avond iets mee kunnen nemen waar we concreet mee aan de slag kunnen.

Vanuit de Voorhof zullen enkele jongeren aanwezig zijn, maar om de avond echt te laten slagen, vragen we u allen om één of meerdere jongere(n) uit uw gemeente mee te nemen naar deze avond. De agenda is hierop aangepast (wat luchtig gehouden) en de jongeren worden deze avond begeleid door jeugdouderling Roeland Booij.

De avond staat onder leiding van mw. Tiny van Hoek, voorzitter van de Voorhof.

Schematisch:

19.30   Opening door ds. Greving
19.45   Korte kennismaking met De Voorhof door Tiny van Hoek
20.00   Met elkaar in gesprek over het jeugdwerk (met halverwege even koffie halen)
21.00   Gezamenlijke reflectie o.l.v. ds. Greving
21.15   Huishoudelijk deel: samenvatting vorige vergadering; en

Rondvraag (Oec. Gem Meppel: wordt er gewerkt met externe vertrouwenspersonen?
RIJKeR: kan de Ring dienen als ankerplaats voor extern vertrouwenspersoon?
Ophalen en aanreiken van classicale wetenswaardigheden met en door onze vertegenwoordigers (Anke van Vuren, Pieter Steen) (o.a. vraag om predikantsafgevaardigde).

Aan het slot van onze bijeenkomst regelen we nog wat organisatorische zaken als: waar en hoe de volgende keer.
21.30   Afsluiting door Tiny van Hoek

Wees van harte welkom. Tot dan.

Locatie: Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 9431 AZ Westerbork
Tijd: 19.30-21.30 uur

Scroll naar boven